header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Záměr revitalizace historických center jednotlivých obcí v samosprávném území Třebušín vyšel z rozhodnutí zastupitelstva po komunálních volbách v roce 2010, ve kterých uspělo nezávislé sdružení Naše spokojená obec – Třebušín. V témže roce vznikla studie obnovy prostoru návsi obce Horní Týnec od Ing. arch. Vinaře, a to včetně rozložení realizace do celkem šesti na sebe navazujících etap. Ty měly řešit: umístění a podobu kontejnerů na tříděný odpad a čekárnu autobusové zastávky, zpevnění povrchu návsi vhodným materiálem, výstavbu parkovacích stání, rozšíření zeleně a rekonstrukci zaniklých historických prvků.
V rámci první etapy v roce 2014 vzniklo kontejnerové stání na tříděný odpad a čekárna autobusové zastávky. Současně proběhla obnova litinového kříže v centrální ploše návsi. V roce 2016 pokračovala renovace osazením nového veřejného osvětlení, v historickém centru obce je řešeno šesti na míru vyrobenými litinovými lucernami dle historické předlohy. V následujícím roce byl zpracován projekt na výměnu škvárového povrchu návsi za čedičovou dlažbu položenou v rastru vizuálně oddělujícím pochozí plochy od pojezdových. Obnova povrchu a rekonstrukce dešťové kanalizace se uskutečnila v roce 2019 souběžně s výstavbou parkoviště osvětleného svítidly vlastní výroby.
Centrum Horního Týnce dnes vyhlíží kompaktně, nabízí dostatek kultivovaného prostoru chodcům i vozidlům, dává také vyniknout jedinečné architektuře místních historických usedlostí. Na celkovém obrazu centra obce se též významně podílí objekt bývalé rychty, jejíž oprava podporovaná ministerstvem kultury ČR proběhla v témže období. Celkové řešení se snaží citlivě vycházet vstříc potřebám současného života. Poslední etapa revitalizace, spočívající v umístění zastávky autobusu veřejné dopravy, je ve fázi příprav.

  • Období realizace proměny: listopad 2010 – prosinec 2020
  • Iniciátor proměny: Dana Legnerová; Mgr. Tomáš Brabec
  • Investor: Obec Třebušín
  • Projektant: Ing. arch. Ondřej Vinař
  • Realizační firma: SaM silnice a mosty Děčín a.s.; PECHLÁT s.r.o.; Jiří Filinger
  • Autor fotografií: Tomáš Brabec

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy