header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Každé náměstí by mělo být jakousi výkladní skříní obce. Bohužel v Trhové Kamenici byl jeho stav značně zanedbán. Kašna z roku 1850 patřila kdysi společně s kostelem a lipovou alejí k ozdobám centrální části městyse. V éře komunismu však došlo k neodborným zásahům a necitlivým úpravám. Kamenná kašna uprostřed náměstí byla zasypána zeminou a v naprosté blízkosti postavena čekárna a vývěsky. Do nápravy se pustila starostka. Potřebovala nejen sehnat finance, ale mít i odvahu čelit nátlaku spoluobčanů, kterým vadilo zbourání kamenné čekárny. Po zapsání kašny do seznamu kulturních památek získala potřebné finanční zdroje z rozpočtu obce a z Pardubického kraje.
Na realizaci proměny spolupracoval městys Trhová Kamenice s restaurátorem Martinem Kovaříkem, který nejprve kašnu zakonzervoval. Po odstranění autobusové čekárny, zeminy a přerostlých dřevin se vyloupla krásná kašna, která jako by tu dříve ani nebyla. Následovala její generální oprava a zprovoznění. Proměnu dovršily úpravy terénu a instalace prvků pro odpočinek, jak je navrhla Ing. arch. Tereza Šmídová v projektové studii.
Dnes je historická kašna opět dominantou náměstí a protéká jí voda. Zcela jistě si zasloužila navrácení své důstojnosti. Záhony květin a kamenná žulová dlažba v jejím okolí dotváří příjemnou atmosféru, díky které tu na lavičkách rádi odpočívají lidé. Na vše z kašny shlíží socha sv. Jana Nepomuckého, patrona země České, který směle vítá návštěvníky této části Železných hor.

  • Období realizace proměny: 2013–2016
  • Iniciátor proměny: Ing. Iva Dostálová, starostka městyse
  • Investor: Městys Trhová Kamenice; Krajský úřad Pardubického kraje – Program podpory a stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru
  • Projektant: Ing. arch. Tereza Šmídová
  • Realizační firma: Akad. sochař a restaurátor Martin Kovařík
  • Autor fotografií: Radek Pavlík a Městys Trhová Kamenice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy