header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kaple Panny Marie Pomocné se nachází na návsi osady Uhelná, která je dnes součástí města Hrádek nad Nisou. Postavena byla v roce 1867. I s vybavením přečkala obě světové války. Na začátku 90. let byla ještě pod střechou, uvnitř se nacházel kůr i oltář, i když v bídném stavu. V roce 1996 byla prodána do soukromých rukou, avšak dále chátrala. Po dalších 12 letech ji město odkoupilo zpět. V té době již z kaple stálo jen obvodové zdivo. V roce 2016 se městu podařilo získat peníze na záchranu v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí a kaple byla za pět minut dvanáct zachráněna.
Vzhledem ke stavu objektu před rekonstrukcí byla hlavním cílem obnova v co nejpůvodnějším tvaru, a to včetně zachování předpokládaných, či ve zbytcích dochovaných říms, předpokládaných tvarů a konstrukce výplňových otvorů i vnitřní dispozice s dřevěnou konstrukcí galerie nad vstupem. V rámci oprav byl postaven nový krov opatřený krytinou z bobrovek. Do interiéru byla vestavěna dřevěná galerie s dřevěným jednoramenným schodištěm. Rekonstrukci završila v létě roku 2018 instalace zvonu do věžičky. Použit byl znovunalezený restaurovaný zvon, který v kapličce v minulosti visel.
Kaple nebyla rekonstruována primárně pro církevní účely, i když se v ní při svátcích konají bohoslužby. Po dokončení rekonstrukce se stala oblíbeným místem konání svatebních obřadů. Konají se tu i koncerty a komorní divadelní představení. Návsí osady Uhelná prochází Pašerácká cyklotrasa. Upravené okolí kaple spolu s odpočinkovým místem a dětským hřištěm ožilo. Rekonstrukce kaple je součástí postupné proměny osady Uhelná. Ves svíráná z jedné strany pískovnou a z druhé strany hnědouhelným lomem v polském Turówě je oázou klidu a zeleně. Na jaře roku 2019 bylo upraveno okolí kaple a revitalizována lipová alej podél hlavní cesty.

  • Období realizace proměny: 2017–2018
  • Iniciátor proměny: Město Hrádek nad Nisou
  • Investor: Město Hrádek nad Nisou v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.
  • Projektant: Ing. arch. Tomáš Bartoš
  • Realizační firma: Jakub Jurek, Hrádek nad Nisou
  • Autor fotografií: Roman Sedláček, Vít Štrupl

Webové stránky proměny Hrádek nad Nisou 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy