header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Počátky vaření piva v Cvikově sahají do roku 1560, kdy bylo 72 měšťanům od vrchnosti uděleno privilegium k vaření piva a výrobě sladu. První podklady o výstavbě pivovaru zde jsou datované rokem 1866. Do období první republiky se provoz i budovy mnohokrát rozšiřovaly. Roku 1948 byl pivovar znárodněn a začleněn do podniku Severočeské pivovary. V lednu 1968 došlo v důsledku centralizace výroby do velkých měst k jeho uzavření. Od té doby se tu postupně střídaly různé provozy a areál chátral. V průběhu let zmizela původní technologie. Měděná varna i ostatní kovová zařízení skončily v místní sběrně. V roce 2013 areál zakoupil podnikatel Jiří Jakoubek s cílem obnovit pivovarskou výrobu s doprovodnými provozy.
V roce 2014 zpracovala architektonická kancelář „architekti ADIKON“ návrh a koncepci postupné celkové rekonstrukce areálu. Při rekonstrukci byly pečlivě opraveny či repasovány všechny hodnotné architektonické a řemeslné prvky a doplněny citlivě volenými materiály, povrchy a soudobými výrobky. Dokončené části vytvářejí harmonický celek, jenž dokáže zprostředkovat atmosféru tradičního pivovarského provozu návštěvníkům, kteří mají možnost si ho s odborným výkladem prohlédnout.
V roce 2014 byla uvedena do provozu výrobní část s expedicí, administrativním zázemím a vodním hospodářstvím, následně pak restaurace Sladovna. V roce 2018 byl otevřen v horním podlaží a krovu bývalé sladovny hotel Kleis. V současné době se pracuje na využití sklepních prostor bývalé sladovny na pivnici, v uličním křídle se realizuje prostor pro řemeslnou pekárnu a prodej pečiva. Na místě stodoly ve východní části areálu mají vzniknout pivní lázně s doplňkovým ubytováním, wellness a půjčovnou kol. Zásluhou investora pivovar po desítkách let nejen že vyrábí, ale žije a bude žít intenzivně i společensky.

  • Období realizace proměny: leden 2014 – dosud
  • Iniciátor proměny: Ing. Jiří Jakoubek
  • Investor: Jakub a.s.
  • Projektant: architekti ADIKON, s.r.o.
  • Realizační firma: FOUKAL s.r.o.
  • Autor fotografií: Ing. Jaroslav Hejzlar

Webová stránka proměny pivovar Cvikov
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy