header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Objekt kostela s unikátní dispozicí pocházející z 13. století byl v letech 1784–1990 ve vlastnictví armády, přičemž jeho trojlodí od roku 1947 využívá čs. církev husitská. V době, kdy byl v držení armády, došlo k řadě nevhodných stavebních úprav včetně rozdělení prostoru na dvě části a kostel dlouhodobě chátral. Po nedokončené rekonstrukci z 90. let 20. století se kostel dostal do soukromého vlastnictví a hrozilo, že bude využit k památkově nevhodným účelům. Z tohoto důvodu jej koupilo statutární město Jihlava a vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu začalo usilovat o celkovou obnovu.
Nezbytnost a nákladnost obnovy kostela vedly město v roce 2006 k předložení žádosti o grant. Úspěch žádosti umožnil zahájení oprav. Obnova kostela byla rozdělena na dvě samostatné etapy. První realizovala firma Archatt Památky spol. s r. o. a zajistila celkovou stavební obnovu objektu. Druhá etapa řešená firmou CS Lyon Praha s. r. o. zahrnovala doplnění chybějící klenby presbytáře a opravu vnitřních omítek a maleb.
Celková rekonstrukce kostela zpřístupnila veřejnosti unikátní gotický prostor, když byla po 230 letech odstraněna novodobá zeď oddělující presbytář a trojlodí. Odvlhčený objekt včetně přístavků prošel rekonstrukcí krovu a střechy, obnovou omítek, podlah, oken a dveří. Chybějící klenba presbytáře je doplněna pomocí unikátní materiálové technologie, která byla v gotické stavbě použita poprvé ve střední Evropě. Kostel je citlivě upraven a opatřen novými instalacemi. Je zachována jeho sakrální funkce a rovněž plnohodnotně slouží kulturním a společenským účelům jako jsou koncerty či výstavy.

  • Období realizace proměny: leden 2009 – srpen 2011
  • Iniciátor proměny: statutární město Jihlava; Ing. arch. Martin Laštovička
  • Investor: statutární město Jihlava; Finanční mechanismus EHP/Norska (administrátor Ministerstvo financí ČR)
  • Technický dozor investora a koordinátor BOZP: ATD Jihlava, s.r.o.
  • Projektant: Ing. arch. Martin Laštovička – Atelier Na Stoupách
  • Realizační firma: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.; CS Lyon Praha s.r.o.
  • Autor fotografií: Eva Bystrianská; Vladimír Kunc; Jakub Koumar; Fotoarchiv Muzeum Vysočiny Jihlava

Webové stránky proměny město Jihlava
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy