header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Otevření městského koupaliště, v té době to bylo ještě
na předměstí, se Sokolov dočkal v 60. letech 20. století.
Napouštěno tehdy bylo vodou z Lobezského potoka a mělo jak plaveckou, tak skokanskou část se dvěma věžemi vysokými tři a pět metrů nad hladinou. Začátkem 90. let prošlo koupaliště rekonstrukcí, při které došlo k zásadní změně dispozice. Zmizela skokanská část a rovněž železobetonová skluzavka. Vznikla nová úpravna vody a k napouštění bazénů se začala používat pitná voda. V dalších letech přibyla v areálu dvojskluzavka a beachvolejbalové kurty.
V roce 2014 začala díky dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj revitalizace areálu. Rekonstrukcí vznikl velký bazén se svažitým dnem. Ostrůvek uvnitř bazénu je spojen s břehem můstkem. Do bazénu ústí dvouproudá skluzavka. Pro rodiny s dětmi je připraveno brouzdaliště. Kolem obou bazénů jsou zpevněné plochy vhodné pro umístění řad lehátek a slunečníků. Městské koupaliště čeká v příštím období další vylepšování, aby byli jeho návštěvníci co nejspokojenější.
Na koupališti se nyní připravují další úpravy, půjde například o doplnění některých atrakcí v bazénu. V minulosti došlo při úpravách koupaliště i na akce, které nebyly hrazeny z dotací. Ať už to byla oprava bývalé úpravny vody, kde vzniklo sociální zázemí pro návštěvníky a personál bazénu, vybudování nové ošetřovny a instalování moderního odbavovacího systému N-Tree s turnikety.

  • Období realizace proměny: 2014 – červen 2015
  • Iniciátor proměny: Město Sokolov; Sokolovská bytová s.r.o.
  • Investor: Město Sokolov; dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROZÁPAD
  • Projektant: Architektonický ateliér, Ing. arch. Petr Martinek, Ing. Leoš Zdeněk
  • Realizační firma: konsorcium firem Metrostav a.s., AKVAHELP METAL spol. s r.o. a BAZENSERVIS, s.r.o.
  • Autor fotografií: Muzeum Sokolov

Webové stránky proměny město Sokolov

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy