header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kostel sv. Michaela archanděla v Řepištích patří do jedinečného souboru dřevěných kostelů v oblasti Beskyd. Jeho historie sahá na počátek 15.stol., což bylo prokázáno nalezenými trámy z roku 1424. Jedná se o nejstarší dřevěné konstrukce v sakrálních objektech u nás. Kostel byl několikrát opravován, vždy však dílčím způsobem z důvodu financí. Roku 1963 byl kostel zapsán jako kulturní památka. Z důvodu špatného stavu kostela se Římskokatolická farnost Vratimov, obec Řepiště a Biskupství ostravsko-opavské rozhodly v roce 2015 zpracovat dokumentaci na obnovu celé stavby.
Na počátku projektu bylo provedeno kompletní zaměření, zákres a projekt stavby kostela Ing. Antonínem Závadou. Díky získané dotaci z fondu IROP, která pokryla většinu finanční nákladů rekonstrukce, bylo možné zahájit na jaře roku 2019 kompletní renovaci kostela. Po dobu rekonstrukce se nedělní mše svaté konaly v sále Společenského domu s restaurací U Máně.
Slavnostní mši svatou u příležitosti znovuotevření kostela, řepišťského krmáše a oslav 750. výročí vzniku obce Řepiště sloužil biskup Mons. Martin David v sobotu 12. 9. 2020. Projekt vyřešil kompletní stavební obnovu památky, archeologický průzkum a restaurování částí kulturní památky. Obnoveny jsou i součásti interiéru – oltář, varhany a kazatelna. Kostel dostal nové zvony. Nové je také zabezpečení a požární signalizace. Proběhla digitalizace památky a vznikla expozice o historii. Objekt slouží k církevním obřadům, kulturním a společenským akcím a jako památka je přístupný návštěvníkům s průvodcem třikrát týdně v projektu Otevřené chrámy.

  • Období realizace proměny: březen 2019 – červen 2020
  • Iniciátor proměny: Římskokatolická farnost Vratimov; farář P. Mgr. Adrian Wykręt
  • Investor: Dotace z EU – IROP prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR; Moravskoslezský kraj – dotace; Biskupství ostravsko-opavské – půjčka; Římskokatolická farnost Vratimov; Obec Řepiště – dotace a půjčka; ostatní dárci
  • Další partneři realizace proměny: Národní památkový ústav – Mgr. Tomáš Nitra; Ing. Miroslav Přikryl; Ing. Václav Kotásek; Jiří Krátký; Martin Tvarůžka; Petr Maršolek; Projektant; Ing. Antonín Závada; JANKO Projekt s.r.o.
  • Realizační firma: TESLICE CZ s.r.o. – stavební a tesařské práce; Mgr., Mgr.art. Jan Bittner – restaurování památkově chráněných interiérů; Varhanářská dílna Dlabal-Mettler s.r.o. – restaurování varhan, RadimHeinich INTEX – doplnění interiérů nábytkem; Zvonařství Tkadlec Josef – nové zvony
  • Autor fotografií: Mgr. Dominik David – fotografie po proměně, Mgr. Tomáš Nitra – 1 fotografie před proměnou

Webové stránky proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy