header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Sokol Moravské Budějovice vlastnil někdejší barokní synagogu v Polici u Jemnice z r. 1759, která po desetiletí sloužila jako tělocvična. Po roce 1989 přestala být využívána a postupně chátrala. Kolem roku 2000 dokonce její část podlehla demolici. Iniciátorem a podporovatelem rekonstrukce byl Nadační fond Zecher pro záchranu židovských památek, zřízený Federací židovských obcí v ČR. Ta se cítí zodpovědná za stav všech památek židovské kultury v republice a má zájem na jejich obnově a vhodném využití, i když jsou v majetku rozličných organizací. FŽO v ČR se proto dohodla se Sokolem Moravské Budějovice na odkupu synagogy, jenž se realizoval v roce 2003. Realizací obnovy pověřila FŽO v ČR svou servisní organizaci Matana a.s. Byl zpracován stavebně-historický, archeologický a restaurátorský průzkum budovy, na jejich základě nejprve studie obnovy, pak stavební projekt, zajistily se všechny doklady. Hledal se způsob financování, ale žádosti o grant přes MAS či evropské fondy nebyly úspěšné. Zůstala možnost etapových „malých“ českých dotací. V letech 2012–20 pak proběhly postupné práce na celkové rekonstrukci, včetně restaurování vnitřní stylové výmalby.
Téměř zapomenutá užitková stavba se po důkladné rekonstrukci stala unikátní ukázkou malé venkovské synagogy, postavené místními zedníky ve stylu lidového baroka. Podařilo se obnovit vnitřní klenutou galerii pro ženy, centrální řečniště, svatostánek a z větší části pod zásypem dochovanou původní cihlovou podlahu. Úspěšná byla také obnova vnitřní výmalby z konce 18. a počátku 19. století. Díky synagoze získala na významu i dobře zachovalá židovská ulice a nedaleký hřbitov. Synagoga je na požádání kdykoliv přístupná. K zajištění informací slouží uvnitř malá stálá expozice, leták a pro skutečné zájemce brožura Venkovské synagogy v českých zemích.

  • Období realizace proměny: leden 2012 – červenec 2020
  • Iniciátor proměny: NADAČNÍ FOND ZECHER PRO ZÁCHRANU ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČR; Federace židovských obcí v České republice
  • Investor: Federace židovských obcí v České republice; NADAČNÍ FOND ZECHER PRO ZÁCHRANU ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČR; NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU; Ministerstvo kultury ČR; Krajský úřad Vysočina; obec Police
  • Další partneři realizace proměny: Městský úřad Moravské Budějovice; Národní památkový ústav – ÚOP Telč; Židovské muzeum v Praze
  • Projektant: Ing. arch. Jaroslav Klenovský; Ing. arch Petr Franta; Ing. Lubor Gregora
  • Realizační firma: Stavební huť Slavonice, spol. s r. o., vedená p. Petrem Chadimem restaurátorský tým vedený Janou Waisserovou
  • Autor fotografií: Karel Vondráček, Jaroslav Klenovský

Webové stránky proměny obec Police u Jemnice
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy