header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Úsek biokoridoru vymezily komplexní pozemkové úpravy zpracované pro Němčice nad Hanou v roce 2012. Realizaci projektu doporučila komise životního prostředí městského úřadu. Původní lokální biokoridor LBK29, který se nachází v pramenném úseku vodního toku Žlebůvka, z velké části tvořily umělé výsadby topolů, které se ocitly na hranici své bezpečné životnosti, a další do budoucna neperspektivní dřeviny. Na radu komise životního prostředí zažádalo město v roce 2018 o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Stromy u biokoridoru z části prošly ořezem kvůli omlazení, jiné, neperspektivní, byly vykáceny. Místo nich jsou vysazeny nové dřeviny původních druhů. Po obou stranách Žlebůvky vznikly rozsáhlé travnaté plochy, jejichž součástí jsou květnaté louky.
Celkově se díky realizaci projektu zvýší retenční schopnost území a jeho biodiverzita. Je zde 119 nově vysazených stromů a 132 keřů. V rámci projektu bylo také založeno 25 320 m2 porostu trávníku a 26 400 m2 květnatých luk. Toto roky zapomenuté místo se díky tomuto projektu stalo novým cílem pro procházky místních obyvatel.

  • Období realizace proměny: září 2019 – květen 2020
  • Iniciátor proměny: členové komise životního prostředí města Němčice nad Hanou
  • Investor: Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Životní prostředí ; město Němčice nad Hanou
  • Další partneři realizace proměny: Jaromír Snídal, místní zemědělský podnikatel
  • Projektant: Atregia s.r.o. – Ing. Yvona Lacinová
  • Realizační firma: VACULA silniční s.r.o.
  • Autor fotografií: Ing. Lenka Požárová; Mgr. Alena Špičáková

Webové stránky proměny Němčice nad Hanou
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy