header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Autobusové nádraží slouží nejen obci Bystřička, ale i obcím přilehlým. Přestupní uzel Bystřička funguje již velmi dlouhou dobu a umožňuje vzájemné přestupy mezi autobusovou a železniční dopravou ze tří směrů, od Valašského Meziříčí, Vsetína, Bystřičky a na ni navazujících údolí Valašských Beskyd. Má svou jedinečnou polohou v prostoru křížení mezinárodní železniční trati SŽDC Hranice na Moravě – Střelná – Púchov a souběžně Cyklostezky Bečva. Napojuje široké zázemí valašských Beskyd. Zcela výjimečný potenciál představuje pro výrazné posílení počtu cestujících ve veřejné hromadné dopravě. Zastupitelstvo obce Bystřička se rozhodlo zabývat myšlenkou na obnovu a modernizaci celého areálu autobusového nádraží tak, aby sloužilo co největšímu počtu zájemců.
Celá přestavba a modernizace autobusového nádraží a přilehlých ploch probíhala na přelomu let 2019 a 2020. V jejím rámci vznikl nový dopravní terminál pro cestující veřejnou hromadnou dopravou. Byly položeny nové chodníky pro pěší, založeny a obnoveny stávající komunikace. Zároveň byly vysazeny nové travnaté povrchy s okrasnými dřevinami. V těsné blízkosti terminálu bylo vybudováno parkoviště pro automobily. Ve stávající přilehlé budově terminálu byla obnovena čekárna pro cestující, ve které se nachází menší kavárna a toalety. Moderní a nadčasový vzhled dopravního terminálu a přilehlého okolí bude sloužit nejen naší generaci, ale i generacím budoucím.

  • Období realizace proměny: srpen 2019 – únor 2020
  • Iniciátor proměny: Obec Bystřička
  • Investor: Obec Bystřička; Integrovaný regionální operační program, 73. Výzva IROP – Výstavba a modernizace přestupních terminálů II. – SC 1.2
  • Projektant: LZ - PROJEKT plus s.r.o. – projektová dokumentace pro provedení stavby; zodpovědný projektant Ing. Leoš Zádrapa; Ing. Julius Michoněk – projektová dokumentace – přeložka plynu
  • Realizační firma: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.
  • Autor fotografií: Zdenek Bořutík

Webová stránka proměny dopravní terminál

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy