header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Město Klatovy postupně od devadesátých let 20. století rekonstruuje rozsáhlý komplex klatovské jezuitské koleje čp. 59/I. Jde o významnou kulturní památku v městské památkové zóně. Budova byla postavena jezuitským řádem v 17. století. Hlavní podíl na založení koleje v Klatovech měl jezuitský misionář Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi. Po zrušení řádu v roce 1773 byla kolej přeměněna na kasárna. Vojáci komplex opustili po roce 1989 a objekt převzalo město, které jej postupně zrekonstruovalo a přestěhovalo sem část městského úřadu, knihovnu a městský ústav sociálních služeb.
Součástí koleje je také refektář a přilehlé prostory, které čekaly rekonstrukci a smysluplné využití. Do stavebních úprav v západním a severním křídle jezuitské koleje se město pustilo s cílem zpřístupnit je široké veřejnosti a využít je jako společenské a kulturní centrum. Historické prostory jsou využívány pro konání kulturních a společenských akcí a pro účely výstavních a výukových expozic.
Do refektáře vedou bezbariérové vstupy ze severního a západního křídla. V severním křídle byly ze stávajících obchodních prostor upraveny klubovny a chodba pro budoucí expozici, součástí je sociální zařízení. V západním křídle vznikl z bývalého refektáře víceúčelový sál. V sále byla zrestaurována štukatérská výzdoba. Součástí západního křídla je též ambitová chodba. Během realizace oprav byla nalezena historická studna hluboká 13,5 m. Po vyčištění byla, s ohledem na bezpečnost, zakryta sklem.

  • Období realizace proměny: listopad 2018 – srpen 2019
  • Iniciátor proměny: Město Klatovy
  • Investor: Město Klatovy; Plzeňský kraj
  • Projektant: Ing. arch. Jitka Pohořalá
  • Realizační firma: Lesní stavby - reality s.r.o.
  • Autor fotografií: Město Klatovy

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy