header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Fotbal má v komunitním životě své pevné místo ve velkých i malých obcích. Stejně je tomu i v Mladči. V roce 1968 zde nejen pro fotbalisty postavili šatny, které sloužily přes 50 let. V roce 1997 obec zasáhly záplavy. Zázemí využívané členy TJ Sokol Mladeč zejména pro fotbalovou činnost postupně chátralo a dnešním požadavkům už nevyhovovalo. V roce 2019 byla budova zbourána, protože již nesplňovala požadavky doby bezpečnostně ani technicky. Projekt nových šaten a zázemí podpořil dotací i Olomoucký kraj. Vedení obce k rekonstrukci přistupovalo s vědomím, že občané a fotbalisté si zaslouží útulné a plnohodnotné prostředí, které bude dál sloužit i dalším generacím.
50 let dlouhá historie fotbalových šaten skončila dne 23. 9. 2019, kdy nakladač strhl první část budovy. Dále následovala úplná demolice a odstranění celé stavby. Vše šlo podle plánů, a dokonce i s menším předstihem.
Od června 2020 se již obec pyšní novu a plně funkční budovou, která bude sloužit i dalším generacím. Vzniklo zde nejen nové zázemí šaten, ale také klubovna, která dává prostor pro besedy a přednášky i s promítáním videí. V navazujícím otevřeném prostoru zastřešené terasy se mohou konat vystoupení ochotnických divadelních souborů.TJ Sokol zde ve spolupráci s obcí pořádá nejen fotbalová utkání, ale také dětské dny a další kulturní a zábavné akce, kterých se účastní naši občané i široká veřejnost.

  • Období realizace proměny: září 2019 – červen 2020
  • Iniciátor proměny: starosta obce Jiří Pekař; předseda spolku TJ Sokol Mladeč Ing. Tomáš Zapletal
  • Investor: obec Mladeč; Olomoucký kraj – Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje
  • Další partneři realizace proměny: VÁPENKA VITOUL s.r.o.
  • Projektant: Ing. arch. Josef Škůrek
  • Realizační firma: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
  • Autor fotografií: Jiří Maxant – fotka historická; Lenka Polášková – zbylé fotografie

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy