header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Na návsi vedle obecního úřadu v Ústíně se nacházela zemědělská usedlost, na Hané nazývaná grunt. Byla sice obydlená, ale majitelé ji nabízeli k prodeji. Zároveň obec hledala objekt pro setkávání občanů a také skladovací prostory. A jak to bývá, navzdory strategickému plánování se zastupitelé chopili mimořádné příležitosti a grunt koupili. Základem projektu se stalo obytné stavení, chlévy a 2 stodoly v havarijním stavu. Ústín oslovil architektku, která s úspěchem pracovala pro okolní obce. Ta přišla s nápadem, který pracovně nazvala „Ústínská stodolní“. Jak se s výzvou popasovala? Vidíte sami, povedlo se?
Paní architektka na studii odvedla poctivý kus práce. Důležitými osobami v příběhu jsou zpracovatelky žádosti o dotaci, dále zástupci JAN z.s. – Jdeme Autistům Naproti a samozřejmě vedení obce. Všichni společně vytvořili tým, který celému projektu vdechl myšlenku a duši. Nebýt souhry všech členů, neměl projekt šanci na získání finanční podpory. A stavební firma? Na druhý pokus se podařilo vybrat slušnou firmu, která v rekordním čase odvedla kvalitní práci. Bylo vybudováno 8 sociálních bytů, multifunkční sál, relaxačně-aktivační klubovna včetně kanceláře komunitního pracovníka a „Moštárna“.
První část projektu – sociální byty - byly zkolaudovány v červnu 2019. Nastěhovali se do nich jednak mladí lidé odpouštějící dětský domov (2 byty) a lidé v aktivním věku, kteří byli klienty azylového domova (6 bytů). Byty jsou od července 2019 obsazeny. Jejich obyvatelé si zvykají na pravidla v sociálním bydlení. Druhou část projektu–Komunitní centrum Hanájsme uvedli do zkušebního provozu 31.8.2019. Relaxačně-aktivační klubovnu již začali využívat klienti JAN z.s. (raná péče)– děti s poruchou autistického spektra v doprovodu rodičů. Další aktivity se rozběhly i v dalších prostorách.

  • Realizace proměny: září 2014 – srpen 2019
  • Iniciátor proměny: Jana Chalupová, starostka
  • Investor: obec Ústín, Integrovaný regionální program (IROP)
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Mgr. Markéta Jandeková - JAN z.s. – Jdeme Autistům Naproti, zabývá se ranou péčí o děti s PAS, Ing. Magda Štěpánková a Ing. Iveta Nevrlá-zpracování žádosti o dotaci a komunikace s poskytovatelem dotace, Ing. Jiří Zapletal- stavební dozor, Bc. Kamil Jurčík, místostarosta obce
  • Projektant: Ing. arch. Iveta Trtílková
  • Realizační firma: Provádění staveb Olomouc, a.s.
  • Autor (autoři) fotografií: Jakub Chalupa

Webová stránka proměny obec Ústín

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy