header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Na vysokou pec, která pochází z let 1816-1817, se skýtal smutný pohled už dlouhé desítky let. Kulturní památka se doslova rozpadala před očima. Kraslická radnice v roce 2014 iniciovala první záchranné práce odstraněním náletů, aby vysoká pec vůbec přežila zimu. Do další záchrany se v následujícím roce pustili nadšenci z Kraslicka, mezi kterými byl i ředitel firmy ROTAS STROJÍRNY Rotava Ing. Jiří Hrůza, který se stal spoluzakladatelem založil Spolku za zachování hutě v Šindelové. Po dořešení vlastnického práva k huti v roce 2016 mohly být zahájeny odborné záchranné práce.
Díky Spolku za zachování hutě v Šindelové, který vznikl v roce 2015, se postupně podařilo jedné z nejohroženějších technických památek svého druhu v ČR vrátit původní tvář. Nejprve bylo nutné torzo vysoké pece staticky zabezpečit a doplnit zdivem. Následně se památka začala doslova měnit před očima. Vysoká pec byla zastřešena a vybudováním schodiště mezi přípravnou a vysokou pecí vznikla krásná vyhlídka. Souběžně byly prováděny opravy a konzervace reliktů areálu železáren. V roce 2020 bude vytvořena deponie ze zbylých kamenů a dokončena úprava prostranství.
Záchranné práce na dřevouhelné vysoké peci v Šindelové jsou těsně před dokončením. Z dálky tak opět vyniká zajímavá a stylová architektura počátku 19. století, která skvěle prezentuje historii železářství v Krušnohoří. Každoroční zářijové setkání U šindelovské hutě se již stává tradicí. Zájem projevují i filmaři, a tak jste areál hutě v Šindelové mohli vidět v pořadu Toulavá kamera nebo Krásné živé památky.

  • Realizace proměny: červen 2016 – prosinec 2019
  • Iniciátor proměny: Spolek za zachování hutě v Šindelové, Ing. Jiří Hrůza
  • Investor: Ministerstvo kultury ČR – Havarijní program, Program záchrany architektonického dědictví, Karlovy Vary – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, Sokolov, Kraslice, Rotava – dotace z rozpočtu města, Šindelová, Stříbrná, Jindřichovice, Bublava – dotace z rozpočtu obce, Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka – dotace z rozpočtu dobrovolného svazku, EXPONO Steelforce, a.s., ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o., Rotavská obchodní společnost s.r.o., Lesy České republiky, s.p., GORE, s.r.o., PBS Technics s.r.o., FERROS PRAHA s.r.o., Komerční banka, a.s., UnionOcel, s.r.o., Chodos s.r.o., Chodov, Linde Gas a.s., DRUSO spol. s r.o., V.I.B. MAKLÉŘSKÁ s.r.o., IWEMAR s.r.o., manželé Malinovi, Šindelová, obec Dolní Nivy , Ing. Pavel Palůch, Kraslice , Penzion Krista Kraslice, p. Šajánek, uzenářství Šmak, Kraslice, Pňáčkovi, pekařství U Václava, Kraslice, Václav Cetl
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Ing. Martin Šafařík – projektová dokumentace-pokrač.zabezpečovacích prací, Ing. Jan Schrader – projektová dokumentace schodiště, Mgr. Jakub Chaloupka, Mgr. Václav Chmelíř Ph.D., Mgr. Filip Prekop –stavebněhistorický průzkum, Ing. Iva Harapátová, Margita Kreuzerová – stavební úřad města Kraslice
  • Projektant: Ing. Jan Vinař, MURUS, s.r.o., Praha
  • Realizační firma: BOLID M s.r.o.– odborné záchranné práce, František Sláma, Loket – výroba a realizace schodiště

Webová stránka proměny huť Šindelová

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy