header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Obec Suchá Loz se nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Protíná ji silnice spojující obce Bánov a Nivnice. U této komunikace stojí v centru obce dům č. p. 128. Je starý více než sto let a patří k původním místním stavbám. V roce 2010 se podařilo obci díky iniciativě starosty Mgr. Petra Gazdíka a místostarosty Zdeňka Veleckého dům odkoupit. A v témže roce bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na záchranu usedlosti.
Záměrem bylo využít zanedbanou nemovitost a upravit ji do podoby muzea s etnografickými exponáty, jako jsou např. lidové kroje, historické předměty, dokumenty z vývoje vesnice a další pamětihodnosti. Smyslem expozic je seznámení občanů s historií, folklorem a lidovou tvořivostí v obci, posílení jejich hrdosti a sounáležitosti. Realizace probíhala citlivě, aby nebylo dotčeno dispoziční uspořádání v objektu, a aby byly v co nejvyšší míře uchovány historické prvky, tedy je zachována stavba s prvky tradičního lidového stavitelství.
V současnosti je budova č. p. 128 využívána přesně tak, jak byla přestavba zamýšlena. Vznikla Sucholožská chalupa, kde se nachází muzeum s etnografickými exponáty. Jsou zde ukázky lidových krojů, historických předmětů, obecní pamětihodnosti, aj. Muzeum je přístupné široké veřejnosti. V prostorách chalupy navíc probíhají různé kulturní akce – Vánoce v muzeu, Tradiční zvyky Velikonoc naší obce, Sucholožské hody a řada dalších. Setkávají se zde také obecní soubory Plkotnice - ženský soubor, Slatinka - dětský soubor, děti ze ZŠ a MŠ, Sucholožské občanské sdružení, atd.

  • Realizace proměny: duben 2013 – červenec 2013
  • Iniciátor proměny: Mgr. Petr Gazdík– starosta obce 2006–2010, Zdeněk Velecký – místostarosta obce 2006 – dodnes, Václav Bujáček – starosta obce 2010 – dodnes
  • Investor: MAS Východní Slovácko - program LEADER 2007-2013, obec Suchá Loz
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): zaměstnanci obce, občané obce Suchá Loz
  • Projektant: Ing. Eva Bartoňková, Ing. Josef Bartoněk
  • Realizační firma: Stav Šimanský s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: Mgr. Eva Gazdíková

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy