header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Středověký měšťanský dům stojí naproti hlavnímu vstupu do děkanského kostela sv. Jakuba Většího. Manželé Venclovi po jeho zakoupení nechali nejprve provést restaurátorský průzkum interiéru, který odhalil na stěnách druhého patra domu neobvyklou pozdně barokní výzdobu.
Podle způsobu provedení maleb a na základě archivního výzkumu je možné téměř s jistotou předpokládat, že objednavatelem výzdoby byl prachatický měšťan a radní Johann Millner, který dům vlastnil v letech 1758–1775. Odhalené a restaurované nástěnné malby naznačují překvapivě vysokou životní úroveň a dobově progresivní estetické preference měšťanské elity venkovského města v druhé polovině 18. století. Místnost byla nástěnnou malbou proměněna v iluzivní interiér altánku či lusthausu. Malovaný oltář však dokládá, že tento prostor nesloužil jen k odpočinku, ale i k soukromé zbožnosti tehdejšího majitele a jeho rodiny. Restaurátorských prací se zhostili absolventi litomyšlské restaurátorské školy pod vedením Bc. Jany Waisserové.
Interiér domu lze zpřístupnit lidem, kteří sezajímají o poznávání kvality bydlení našich předků. Proměna domu nabídla využití prostorů v parteru ke zřízení kavárničky, čímž celý dům i okolí ožívá. Barokní sál může sloužit nejen k prohlídkám, ale i k pořádání komorních kulturně-společenských akcí.

  • Realizace proměny: září 2017 – duben 2019
  • Iniciátor proměny: manželé Venclovi
  • Investor: manželé Venclovi
  • Projektant: manželé Venclovi
  • Autor (autoři) fotografií:manželé Venclovi

Webová stránka proměny město Prachatice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy