header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Příběh Podzámeckého alpina začal psát už samotný zakladatel parku hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca na konci 19. století, který geniálním způsobem navrhl a realizoval kompozici parku. Stráně nad Podzámeckým rybníkem dostaly název Podzámecké alpinum. Pro svůj neuspokojivý stav nemohla být tato část parku dlouho návštěvnicky využívaná. Základním motivem obnovy bylo zpřístupnit toto úžasné místo návštěvníkům, umožnit jim vychutnat si krásu plnými doušky a vnímat myšlenky zakladatele parku v nových souvislostech.
Řešené území o rozloze 1,5 ha je nejvíce exponovanou částí Průhonického parku.Zahrnuje svahy bezprostředně pod zámkem. Pěšiny ve svazích postupně zanikly a téměř všechny opěrné kamenné zídky zmizely. Idea obnovy alpina byla od samého počátku velkou výzvou. Chopili se jí projektanti (ateliér Ing. Pavel Šimek–FLORART) i Správa parku (Ing. Ivan Staňa). Najdou se šikovní kameníci pro obnovu zídek, zajistí se historické sortimenty rostlin, bude výběr rostlin pro takto extrémní stanoviště úspěšný? Podařilo se!
Obnovené Podzámecké alpinum se stalo oblíbeným místem návštěvníků. Podařilo se zde otevřít nové pohledy na Podzámecký rybník, zámek a další unikátní scenerie. Byly obnoveny opěrné kamenné zídky, kamenná schodiště, cesty a pěšiny, kovářsky zpracovaná autorská zábradlí a treláže pro popínavé rostliny – vše s důrazem na poctivou řemeslnou práci. Významným místem se stala obnovená Růžová zahrádka. Byl zde použit historický i současný sortiment růží. Odrůdy růží byly vybírány tak, aby celoročně kvetly, voněly a připomínaly takt odkaz tvůrců pro nové generace zahradníků a návštěvníků.

  • Realizace proměny: říjen 2015 – duben 2017
  • Iniciátor proměny: Ing. Ivan Staňa – správa Průhonického parku, Doc. Ing. Pavel Šimek Ph.D. - ateliér, Doc. Ing. Pavel Šimek -Florart
  • Investor: EEA Grants, Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Fair Care s.r.o., Ing. Markéta Švábová, norský partner UiT The
  • Arctic university of Norway, Tromso University Museum
  • Projektant: Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Ing. Jana Kohlová, Ing. Vít Doležel, Ing. arch. Martin Laštovička, Ing. Hana Skalková
  • Realizační firma: VYKRUT zahradní služby a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy