header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V místě, kde dnes stojí rozhledna Šibenice, měla před 2. světovou válkou vyrůst soustava tvrzí proti nacistickému Německu. Během výstavby ve 30. letech 20. století zde sloužil také četař Jan Kubiš. V době, kdy hlídá výstavbu pevnosti Šibenice, zdaleka netuší, že jej osud nejprve zavane do Anglie a pak zpět do rodné země, kde pomstí znásilňovaný národ a společně s J. Gabčíkem zrealizují atentát na R. Heydricha. Ze soustavy tvrzí se stihlo rozestavět pouze podzemí. Dlouhá léta zde pak stála pouze nevelká přízemní budova s rozpadajícím se oplocením. Pozemek se nacházel uprostřed polí, bez přístupové cesty. Obec Stěbořice se rozhodla postavit zde rozhlednu a oslovila projektanta L. Moučku. Ten navrhl podobu, která připomíná obranné vzepětí První republiky.
V roce 2016 se vedení obce dozvědělo o plánu euroregionu Silesia podpořit vznik turistické stezky po stávajících i nově vybudovaných rozhlednách na obou stranách česko-polské hranice. Zastupitelstvo nápad podpořilo a tak začal koloběh vyhledání projektanta, vypracování projektu, získání stavebního povolení a vysoutěžení vhodné stavební firmy. Samotná stavba nebyla pro svou technologickou náročnost jednoduchá a došlo k nepředvídatelným komplikacím, které prodloužily výstavbu rozhledny oproti původnímu plánu.
V současnosti se zde nachází nejen rozhledna připomínající svým vzhledem a použitým materiálem prvorepublikové bunkry, ale i infopanely, které v češtině i polštině přibližují vojenskou historii místa a okolí. Pro děti je u rozhledny vybudováno hřiště ve stylu vojenského cvičiště. Pro průvodce MAS Opavsko zapůjčila obytný kontejner MAREK, ve kterém má zázemí. Zájemci si zde mohou zakoupit turistické suvenýry a odbornou literaturu o pevnosti. Asi 150 metrů od areálu je malé parkoviště, odkud už musí návštěvník pěšky.

  • Realizace proměny: 2016 – červen 2019
  • Iniciátor proměny: Rada obce Stěbořice v letech 2014–2018
  • Investor: obec Stěbořice, Fond mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Ing. Jiří Stiborský – stavební dozor
  • Projektant: Lumír Moučka
  • Realizační firma: DESIA, s.r.o.

Webová stránka proměny rozhledna Šibenice
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy