header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Vysoká dřevouhelná pec Barbora je jednou z dominant městyse Jince. V letech 1805-1810 ji vybudoval tehdejší majitel jineckého panství hrabě Rudolf Vrbna. Pec dostala jméno po manželce ředitele vrbnovských železáren Václava Rosenbauma – Barbora. Část vytaveného surového železa se zde zkujňovala, z druhé části se vyráběly roury, litinové trubky, dělové koule apod. Huť se udržela v provozu do roku 1874. V roce 1886 zde byla zřízena pila, která zůstala v provozu do roku 1951. Od roku 1961 přešel objekt do majetku státu. Obec Jince měla již dříve zájem unikátní stavbu koupit, ale majitel měl velké finanční požadavky. Barbora tedy chátrala.
Dne 20. září 2017, po mnoha dlouhých jednáních s majiteli objektu, rozhodlo Zastupitelstvo městyse Jince v čele se starostou RSDr. Josefem Hálou o odkoupení huti Barbora za zhruba 5 milionů korun. Prvním krokem k záchraně unikátní technické památky evropského významu byla rekonstrukce střechy na celé ploše, aby byla budova chráněna a zamezilo se jejímu dalšímu chátrání. Nová střecha byla vybudována v období od května do října roku 2019.
Huť Barbora má novou střechu. Tím však proměna památky zdaleka nekončí. V další etapě bude budova osazena okny a dveřmi a bude opravena fasáda. Po celkové rekonstrukci bude objekt sloužit jako multifunkční společenské centrum, které podpoří kulturní vyžití a vzdělávání v obci. V plánu je zřízení stálých expozic výroby železa, cvočkařství, trilobitů a také o životě geniálního houslisty Josefa Slavíka, nejslavnějšího jineckého rodáka (1806-1833).

  • Realizace proměny: leden – říjen 2019
  • Iniciátor proměny: RSDr. Josef Hála, starosta městyse Jince
  • Investor: Městys Jince, Středočeský kraj, Ministerstvo kultury ČR
  • Projektant: Ing. arch. Milan Šindler - IPD SERVIS projekční kancelář
  • Realizační firma: TESLICE CZ s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: Irena Ungrová

Webová stránka proměny městys Jince foto rekonstrukce huti Barbora rekonstrukce huti Barbora 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy