header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V roce 1994 začala veřejná diskuze o způsobu a načasování rozsáhlé rekonstrukce původních domů jihlavské radnice č. 1 a 2. V letech 1998–2002 si městská rada dala za cíl tuto otázku dořešit. Byla upravena studie a doplněny stavebně-historické průzkumy tak, aby rekonstrukce umožnila zejména vyniknout původní gotické hale ve druhém patře domu č. 1.
Nejdůležitější bylo uvolnit dělicí stěnu gotické síně, doložené již v roce 1425, a dát vyniknout její původní kráse s obnovením středověkého účelu. Bez toho by nemělo význam, aby město budovy nákladně rekonstruovalo. Primátor Výborný a architekt Huňáček konfrontovali oficiální názor rady a zastupitelstva na odpovědných místech MK ČR s rozhodnutím NPÚ v Brně o nevhodnosti odstranit barokní příčku. Konfrontační přístup se vyplatil. Tvrdohlavost a neústupnost přinesla kýžený výsledek a byla tím rozhodným krokem, který rekonstrukci odstartoval.
Domy č. 1 a 2 jsou po rekonstrukci využívány k původnímu účelu, sídlí zde magistrát. Velká gotická síň je nejkrásnějším a nejreprezentativnějším prostorem radnice a využívá se k mnoha účelům, od svatebních obřadů, přes vystoupení, koncerty, přednášky, konference. Vedle dalších zajímavostí, jakými jsou středověký prevét, renesanční černá kuchyně, obnovená freska sv. Kryštofa s Ježíškem nebo renesanční freska tzv. masopustního průvodu, je největší chloubou jihlavské radnice. V síni bylo také zrestaurováno všech osmatřicet nápisů v kápích klenby z roku 1545. Při rekonstrukci byla objevena původní keramická dlažba. Mezi zajímavé restaurátorské práce patří oprava pozdně gotického prostoru tzv. kaple, využívané nejméně dvě století jako konírna. Nyní slouží pro komorní akce. Ve spodní části dvora byla znovuodhalena hladomorna.

  • Realizace proměny: březen 2004 – duben 2006
  • Iniciátor proměny: město Jihlava, Ing. Vratislav Výborný - tehdejší primátor, Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček
  • Investor: statutární město Jihlava
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): ZO OS Stavba ČR, PSJ Holding a.s. Jihlava
  • Projektant: FORTIS spol. s r.o.
  • Realizační firma: ZO OS Stavba ČR, PSJ Holding a.s. Jihlava
  • Autor (autoři) fotografií: Miroslav Krob, Vladimír Kunc, Eva Bystrianská, fotoarchiv Muzeum Vysočiny Jihlava

Webová stránka proměny město Jihlava
Facebook proměny 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy