header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Barokní kapli sv. Isidora nechal postavit roku 1727 František Ignatius Rost. Až do roku 1900, tedy více než 170 let bez přerušení, se k ní konaly vždy v neděli po 10. květnu slavné poutě. Kaple a přilehlý dům byly v minulosti majetkem místních významných osobností, zejména příslušníků rodu Lepařů a Šírů, kteří se v 19. století zasloužili o rozvoj školství v Jičíně. Bratři Lepařové vydali pro veřejnost (1893) prvního průvodce Prachovskými skalami. Kaple a dům byly na Jičínsku jedním z center českého národního obrození. Od první poloviny 20. století však kaple postupně chátrala. Až v 90. letech současní majitelé zabránili úplné zkáze provizorní opravou střechy.
V roce 1995 byla vyměněna rozbitá eternitová krytina za český šindel, a tak bylo zamezeno další zkáze. V roce 2015 se majitelé rozhodli pro zásadní opravu kaple a vznikl návrh postupu rekonstrukce. V následujícím roce byl na podporu obnovy kaple založen Spolek Isidor
a byly získány základní finanční prostředky na zahájení rekonstrukce. V letech 2017-18 proběhlo díky dalším finančním příspěvkům a dotacím statické zajištění kaple a celková rekonstrukce krovu a střechy. Kdy budou obnoveny vnější a vnitřní omítky, záleží na získání dalších financí.
Spolek Isidor navázal na tradici slavných poutí každoročním Setkáním u kaple s barokní hudbou a zpěvem. Na podzim 2017 zde uspořádala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně setkání knihovníků. S lesní školkou Ostružinka pořádá Spolek pravidelně masopustní průvod a vynášení Morany. Koncem roku 2019 se u kaple konala Vánoční mše svatá, při které zazněla „Zbožně rozverná Harmonia Pastoralis“ Františkána Juraje Zrunka. Mši hrál a zpíval soubor Literácy Jitčín, celebroval ji pražský františkánský provinciál Jakub Sadílek.

  • Realizace proměny: 2015 - dosud
  • Iniciátor proměny: Spolek Isidor (Vít A. Černý, Zuzana L. Černá, Linda Kriegerbecková)
  • Investor: Nadace českých památek, Nadace Občanského fóra, Ministerstvo zemědělství – program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, řada individuálních dárců
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): PhDr. Eva Bílková, RNDr. Věra Černá, Ak.mal. Kateřina Černá, Literácy Jičín, z.s. (hudební sbor a sdružení na oživování tradic)
    MgA. Leona Matějková, Jitka Mlázovská (FORTOM s.r.o.), Matyáš Pasálek, Anna Pleštilová (www.bylonebylo.com), Michael
  • Pospíšil (hudebník)
  • Projektant: MgA. Jindřich Jiří, Ing. arch. Martin Doubek (www.mardou.cz)
  • Realizační firma: KONZEA - znalecká a expertní kancelář s.r.o., VS - SANACE s.r.o., VÝVA, spol. s r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: BcA. Linda Kriegerbecková

Webová stránka proměny http://kaple-isidor.cz
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy