header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Obec Bořislav leží v kopcovitém území na rozhraní lesů, polí a sadů v CHKO Českého středohoří v oblasti pod jeho nejvyšší horou Milešovkou. Od pozemkových úprav si obec slibovala především obnovu polních cest pro lepší prostupnost krajiny úpravu vodního režimu, zejména omezení nepříznivých účinků přívalových dešťů, povodní a sucha. Proměna proto řeší zejména odtokové poměry na Bořislavském a Sabatzerově potoce a vytváří retenční i akumulační prostory pro zadržení vody v krajině a zároveň ochranu obyvatel obce před případnými povodněmi.
Jako první byla dokončena vodní nádrž na Sabatzerově potoce. V 50. letech na stejném místě nádrž bývala, místo opravy však byla zasypána. Díky skvělé spolupráci všech zainteresovaných osob pokračovaly práce rychleji, než bylo plánováno. Nádrž se podařilo dokončit před termínem, a díky tomu mohla začít zadržovat vodu a plnit svoji funkci už na jaře 2019. Poté mohla začít revitalizace staré nefunkční betonové nádrže na Bořislavském potoce. Zde bylo nutné obnovit i předřazený suchý poldr, který chrání níže položené území, zpomaluje a zachycuje vodu, splaveniny a naplaveniny.
Obě vodní nádrže proměnily revitalizovaná území k nepoznání.
Příznivě ovlivnily životní prostředí včetně vodní flóry a fauny. Nádrž na Sabatzerově potoce je výrazným krajinotvorným prvkem a klidnou oázou obklopenou lesy. Nově vybudovaná stezka s brodem ji propojuje s revitalizovaným koupalištěm z 60. let minulého století. To se s novou přírodní podobou lépe začlenilo do krajiny. Nové kamenné koryto s kaskádami dostal i dosud zatrubněný Bořislavský potok. Údolí s bývalým koupalištěm opět plní svoji funkci i pro obyvatele obce, kteří místo historicky využívali k rekreaci a společenským akcím.

  • Realizace proměny: únor 2018 – září 2019
  • Investor: Státní pozemkový úřad, Program rozvoje venkova
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): obec Bořislav
  • Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.
  • Realizační firma: Metrostav a.s.
  • Autor (autoři) fotografií: Státní pozemkový úřad

Webová stránka proměny vodohospodářské opatření Bořislav
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy