header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Obec Choťovice leží ve Středočeském kraji zhruba 17 km severovýchodně od Kolína. První etapu pozemkových úprav si vyžádala stavba dálnice D11. Druhou etapu změn pak vyvolali sami vlastníci zemědělských pozemků, kteří jimi chtěli vyřešit především majetkové vztahy. I díky finanční investici Ředitelství silnic a dálnic, která uhradila část realizací navržených společných zařízení, mohlo vzniknout v letech 2007 až 2011 několik staveb, které výrazně prospěly krajině, zvýšily ekologickou stabilitu území a ochranu půdního fondu.
V roce 2007 začaly práce na vodní nádrži a přístupové polní cestě. Nádrž, která se nachází na soutoku Mirkovického potoka a melioračních kanálů, pomohla upravit vodní režim v krajině. Zajistila retenční i akumulační prostor a snížila dopady nejen přívalových dešťů a povodní, ale i sucha. V roce 2009 bylo kolem nádrže vysázeno leso-luční biocentrum, které tvoří 101 stromů a 825 keřů. Na biocentrum navázala realizace biokoridoru, který vede do sousední obce Žehuň. Biokoridor je osázen 115 stromy a 955 keři. Pro zkvalitnění života na vesnici a zajištění přístupnosti zemědělských pozemků i nového biocentra vodní nádrže byla vybudována síť polních cest.
Obec z opatření dokázala vytěžit maximum i pro své občany a vytvořila zde pro ně relaxační zónu. U vodní nádrže a biocentra vybudovala přístřešek a lavičky pro odpočinek cyklistů, bruslařů i chodců, kteří zde najdou i mapy cyklotras a okolí. Nechybějí ani nástěnky se základními informacemi z historie obce nebo popisem místních živočichů a rostlin, kterým se zde díky biocentru a biokoridoru velmi dobře daří. Návštěvníci mohou také využít ohniště, na které dohlíží dřevěná socha mořské víly. Biocentrum se stalo útočištěm i migrační trasou pro zvěř i místem pro setkávání široké veřejnosti ke sportovnímu i kulturnímu využití.

  • Realizace proměny: 2007–2011
  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic – polní cesty a část výsadby, Ministerstvo zemědělství
  • Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s. (IP4 – vodní nádrž)
  • Realizační firma: ZO OS STAVBA PRAŽSKÉ SILNIČNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY S.P. (IP4 – vodní nádrž)
  • Autor (autoři) fotografií: SPÚ

Webová stránka proměny Žít krajinou - pozemkové úpravy Choťovice
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy