header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V 80. letech 20. století byl v místě stavby chodníku zasypán rybníček. Souviselo to s přestavbou původního pivovaru na rozsáhlý kulturní dům. Při budování technické infrastruktury v obci (1995–2010) vznikl rybníček nový. Po infrastruktuře nadešla vhodná doba pro vybudování nové komunikace. Starší část obce byla v tomto období prohlášena vesnickou památkovou zónou. Na jihu obce vznikaly nové domy.
Iniciátory proměny byli členové zastupitelstva obce spolu s občany. Chůze při krajnici silnice byla nebezpečná a nepohodlná. Na větší části trasy chybělo osvětlení. Nebezpečná byla křižovatka u starší části vsi, kde se sbíhají čtyři komunikace. Území mezi starou a novou zástavbu bylo neudržované. Ještě v polovině 90. letech bylo místo stavby z většiny mimo zastavěné části vesnice. Zároveň se jedná o hlavní příjezd do Chanovic. Nová výstavba a denní potřeby tamních obyvatel si vyžádaly výstavbu chodníku a úpravy celé lokality.
Vznikl chodník propojující historickou a novou část obce. U kulturního domu je nové parkoviště a místo pro kontejnery na tříděné odpady. Nejdůležitějším je však podstatné zlepšení bezpečnosti. Řešena byla prioritně bezpečnost chodců při hlavním silničním příjezdu do Chanovic. Na křižovatce čtyř silnic je zřízen nový přechod. Chodník slouží i pro návštěvníky zámeckého areálu včetně historického parku, skanzenu lidové architektury, vesnické památkové zóny, rozhledny na vrchu Chlumu, naučné stezky atd. Je zlepšena dostupnost lokality osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a zajištěn bezpečný přístup ke kulturnímu domu, restauraci, obchodu a autobusovým zastávkám i do centra obce, kde se nacházejí další objekty občanské vybavenosti. Současně byla řešena úprava zeleně, včetně terénních úprav po celé trase.

  • Realizace proměny: červenec 2016 – duben 2019
  • Iniciátor proměny: Zastupitelstvo obce Chanovice
  • Investor: obec Chanovice
  • Realizační firma: STAVBY ŠAFANDA s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: Petr Klásek Černický, archiv obce Chanovice

Webová stránka proměny obec Chanovice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy