header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Sochy světců sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa pocházející z 18. století věnoval obci opat cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou Václav Vejmluva. Původně byly určeny jako výzdoba pro most ve Žďáře nad Sázavou, z čehož sešlo ve prospěch ronovské farnosti. Sochy stojící na vysokých soklech dlouho tvořily v Zámecké ulici zdánlivě neoddělitelnou kulisu objektu nedostavěného socialistického kulturního střediska, který se nachází v neutěšeném stavu. Proto Město Ronov nad Doubravou vynaložilo snahu o důstojnější umístění těchto soch, spojenou s jejich nutným odborným restaurováním.
Tomu předcházela dlouhá diskuse s orgány památkové péče, a to jak Krajského úřadu Pardubického kraje, tak odborníků z Národního památkového ústavu. Také z jejich strany vzešel impuls k řešení nežádoucí situace prakticky nejvzácnějších barokních skulptur v širokém okolí Ronova nad Doubravou. Sochy jsou prohlášeny nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Nakonec bylo rozhodnuto o zahájení restaurování soch v ateliéru renomovaného restaurátora MgA. Jakuba Ďoubala, Ph.D. v Kutné Hoře pod odborným dohledem PhDr. Václava Paškrta z NPÚ ÚOP Pardubice.
V další etapě byla zahájena diskuze s odborníky, která měla vyřešit důstojné umístění pro tyto vzácné sochy. Dosavadní místo bylo pro sochy nevyhovující, a to z několika důvodů, z nichž nejzávažnější bylo riziko fyzické devastace a blízkost nedostavěného kulturního střediska. Ve vzájemné shodě mezi městem a odborníky bylo rozhodnuto o osazení soch na daleko důstojnějším a bezpečnějším místě, a to před průčelím kostela sv. Vavřince na Chittussiho náměstí.

  • Realizace proměny: 2017
  • Iniciátor proměny: město Ronov nad Doubravou
  • Investor: město Ronov nad Doubravou

Webová stránka proměny město Ronov nad Doubravou
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy