header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Původní vybavení zahradního areálu mateřské školy, herní prvky i mobiliář, nesplňovalo požadavky kladené na plnohodnotné využití zahrady pro výuku a volný pohyb dětí. Velmi důležitá byla i edukativní funkce prostoru, který má nenásilnou formou podporovat vztah dětí k přírodě a pochopení jejích zákonitostí. Dalším důležitým faktorem bylo i propojení obou zahrad MŠ I a MŠ II. Vedení mateřské školy se proto rozhodlo využít potenciál, který zahrada nabízela pro rozvoj environmentální výchovy, a podalo žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí ČR.
Na realizaci proměny se podílelo vedení mateřské školy ve spolupráci se zřizovatelem, obcí Mukařov.Byla zpracována celková kompozice obou zahrad. Dále byla vytvořena projektová dokumentace, rozdělení prací do jednotlivých etap, proběhla také kampaň – setkání s rodiči a prezentace záměru revitalizace zahrady. Následovala výběrová řízení pro truhlářské a zahradnické práce.
První etapa proměny zahrady, realizovaná z dotace MŽP ČR, splnila očekávání. V zahradě bylo vybudováno dvanáct nových prvků – molo pod třešní, hmyzí domeček, motýlí louka, vyvýšené záhony pro pěstování plodin, naučná tabule, venkovní učebna, stoly na ražení, naučná stezka, lanové centrum, smyslový chodníček, kopec s tunelem a venkovní kuchyňka. Navržená zahrada má ambice stát se jednou velkou venkovní učebnou. U dětí podporuje pravidelný, každodenní kontakt s přírodním prostředím, rozvíjí jejich dovedností navázané na polytechnickou výchovu i jejich fantazii, motivuje k objevování i k tvůrčím aktivitám.

  • Realizace proměny: březen 2019 – září 2019
  • Iniciátor proměny: Mgr. Zuzana Tůmová, Věra Doležalová
  • Investor: SFŽP, obec Mukařov
  • Projektant: Ing. Magdalena Smetanová a Ing. Zuzana. Bečvářová – atelier IN-SITE
  • Realizační firma: WOOD CONSTRUCTION s.r.o., Ing. Vladislav Franěk – Linga – zahradnické práce, Petr Touš – prvky z vrbového proutí

Webová stránka proměny MŠ Mukařov

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy