header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Roku 1625 získal hrabě Sezima z Vrtby povolení ke stavbě kláštera ve Votici. O dva roky později dorazili do tehdy protestantského města dva františkáni s úkolem rekatolizovat město a zajistit stavbu kláštera. Stavba byla dokončena v roce 1629, šlo o přízemní stavbu obývanou 12 mnichy františkány. Současnou podobu, čtyři jednopatrové budovy s rajským dvorem uprostřed, získal klášter až v 2. polovině 18. století. Klášter svému účelu sloužil do noci z 13. na 14. dubna 1950, kdy byl násilně obsazen státní mocí. Po vynuceném odchodu františkánů v něm nejprve sídlily kanceláře ONV a StB. Od roku 1957 zde měl výrobní a administrativní prostory národní podnik Tesla. Františkánům byl klášter navrácen po roce 1989.
Františkáni však peníze na opravu zchátralého kláštera neměli, rozhodli se jej tedy prodat. Objekt se rozhodlo v roce 2012 odkoupit město Votice. O dva roky dříve byl také založen spolek Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích. Díky němu a odvaze zastupitelů se podařilo klášter zachránit. Město je vlastníkem tří křídel. Rekonstrukce začala v roce 2014 (2 křídla) a dokončena byla v roce 2019 (1 křídlo+ rajský dvůr).
Klášter v současnosti nabízí rozsáhlou expozici Vlastivědného muzea, expozici „Ve jménu šťastných zítřků!“, která je věnována památce týraných a umučených zemědělců během 50. let. Stálá je rovněž výstava obrazů malíře a grafika Vladislava Kasky, k vidění je i expozice historických kočárků. Během roku probíhají v jednom z křídel kratší výstavy (výtvarníci, LŠU, krajkářky …), v refektáři se konají besedy, promítání a rajský dvůr zve na koncerty, do letního kina nebo k uspořádání svatebního obřadu. V klášteře pracuje také Komunitní centrum s několika poradnami.

  • Realizace proměny: 2012–2019
  • Iniciátor proměny: Spolek Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích
  • Investor: město Votice, ROP Střední Čechy, Ministerstvo kultury ČR – Havarijní fond, Ministerstvo kultury ČR –Program záchrany architektonického dědictví, Fond hejtmanky Středočeského kraje, Ministerstvo pro místní rozvoj, IROP Rozvoj infrastruktury komunitních center
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): „Památky pro život“– stavebně-historický průzkum, Národní památkový ústav, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko, Asociace soukromého zemědělství České republiky, Ústav pro studium totalitních režimů, Vlastivědný klub Votice, z.s.
  • Projektant: Design4Function s.r.o.
  • Realizační firma: HORA s.r.o., Chýnov
  • Autor (autoři) fotografií: Klášter Votice - současné interiéry- Vlastivědné muzeum - logo Kraje. Autorem fotografií je Jana Špačková; Klášter s levandulí -Jana Špačková, Výstava panenek - Jana Špačková, ostatní fota Miroslav Brdek, obraz Blahoslavený Hroznata - Jitka Musilová; Klášter před rekonstrukcí- foto Lucie Krubnerová, Rekonstrukce- foto Jitka Maršíčková

Webová stránka proměny MKC Votice MKC Votice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy