header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Bez nadsázky se dá říci, že kaple sv. Gotharda kopíruje osudy naší země ve 20. století. Ještě na počátku 20. století to bylo místo živé víry, po roce 1918 její význam začal upadat a po roce 1948 se z ní stalo smutné, chřadnoucí místo, obrůstající náletovou vegetací a postupně určené k pozvolnému zapomnění a zániku. Ve slibných porevolučních letech sice kaplička „ožila“, ale jak… stala se sídlem různých socio-patologických jedinců, kteří zde v ústraní a ve stínu stále houstnoucí náletové vegetace přespávali, skladovali odpadky, a nakonec vnitřek kaple i vypálili (snad ve snaze získat kov z měděných kabelů).
V posledních dvou desetiletích je v naší společnosti cítit velká obroda vztahu veřejnosti k odkazu předků i ke kulturním památkám. I v Českém Brodě vzešlo v posledních letech mnoho signálů od místních lidí, kterým nebyl osud kapličky sv. Gotharda lhostejný, a přicházeli s náměty na její oživení. Nakonec se iniciativy chopili dva místní občané, farníci zdejší farnosti a členové komise pro regeneraci památkové zóny pan Vladimír Jakub Mrvík a paní Irena Vomáčková. Rozhodli se jít do boje. Společně sepsali pod hlavičkou města Český Brod žádost o dotaci Středočeského kraje. V červnu 2017 přišla skvělá zpráva jejím získání.
Obnovenou kapli znovu vysvětil biskup Mons. Václav Malý na svátek sv. Gotharda 5. 5. 2018 při ekumenickém obřadu a procesí. Vše se událo za velké účasti místních obyvatel. Okolí kapličky pravidelně udržují pracovníci Technických služeb města Český Brod. Kaplička se stává stále častějším cílem vycházek místních obyvatel.

  • Realizace proměny: srpen–říjen 2017
  • Iniciátor proměny: PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.; Ing. Irena Vomáčková
  • Investor: město Český Brod
  • Další partneři realizace proměny: Středočeský kraj
  • Projektant: Ing. arch. Tomáš Hladík
  • Realizační firma: ARCHKASO spol. s r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy