header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Železniční stanice Staňkov se nachází na trati č. 180 Plzeň – Česká Kubice (Furth im Wald). Tato trať s názvem Česká západní dráha byla postavena v roce 1861 jako součást tehdejší Dráhy císaře Františka Josefa. Stavitelé měli za cíl vybudovat železniční spojení západních Čech s Bavorskem a podpořit tím průmyslový rozvoj těchto oblastí. V současné době je železniční stanice ve Staňkově celoročně využívána především místními obyvateli k dopravě do okolních větších měst Plzně a Domažlic. Díky bezprostřední blízkosti řeky Radbuzy je v létě hojně využívána vodáky a celoročně i turisty, kteří zavítají do této části západních Čech.
Celkově se objekt jevil jako dost zchátralý, vzlínající vlhkost poškodila vnitřní omítky i fasádu. Střecha byla na hranici své životnosti. Rovněž původní výplně oken i dveří byly značné opotřebené. Střešní plechová krytina přístřešku na nástupišti byla částečně zkorodovaná, což mělo za následek zatékání a poškozování trámové konstrukce. V I. etapě opravy byla provedena kompletní renovace pláště objektu, přístřešku a zastřešení nástupiště, včetně výměny osvětlení, staničních hodin a rozhlasu. II. etapa zahrnovala celkovou opravu veřejně přístupných prostor spolu s bezbariérovým WC pro invalidy.
Budova v současnosti hezky zapadá do intravilánu obce. Opravou výpravní budovy se zlepšila kultura cestování. Zamezilo se další degradaci konstrukcí, výrazně se zlepšil technický stav budovy a zvýšil se komfort pro cestující.

  • Realizace proměny: 1. etapa 23. 8. 2017 – 29. 6. 2018, 2. etapa 22. 10. 2018 – 30. 11. 2018
  • Iniciátor proměny: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Realizační firma: EPLcond a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy