header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Pobočku ZUŠ Staré Město navštěvuje každoročně kolem 300 žáků. Nevýhodou byla roztříštěnost ZUŠ do dvou budov v různých částech města i malý počet tříd, který neumožňoval výuku v takovém rozsahu, jaký by si zájemci o umělecké obory přáli. V místě dnešní nové ZUŠ léta stál nevyužívaný objekt kuchyně mateřské školy. Jeho poloha v centru města a dobrá dostupnost místa vedly k myšlence využít tento prostor k umístění Základní umělecké školy.
Původní objekt byl v havarijním stavu a nebylo možné jej rekonstruovat. Po demolici byla vybudována nová moderní budova ZUŠ, která vyhovuje potřebám studentů i učitelů.
Nová budova ZUŠ je jednopodlažní s plochou střechou a bezbariérovým přístupem. Nachází se v ní velký taneční sál, víceúčelový sál pro výuku dramatického oboru, hudební nauky, pořádání koncertů a besídek, dále čtyři učebny hudební výchovy a rozlehlá učebna výtvarné výchovy, jejíž součástí je i pec na vypalování keramických výrobků.

  • Realizace proměny: červenec 2016 – září 2017
  • Iniciátor proměny: Josef Bazala, starosta města
  • Investor: město Staré Město, Zlínský kraj – příspěvek na výstavbu
  • Projektant: MIKULÍK projekty s.r.o.
  • Realizační firma: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy