header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Původně byl prostor přeplněn zastávkami autobusové dopravy, zastavovaly zde nekoordinovaně osobní automobily a docházelo k častým kolizím vozidel s chodci. Ve snaze zvýšit bezpečnost a zatraktivnit veřejnou dopravu pro cestující byl zpracován komplexní záměr výstavby nového dopravního terminálu včetně rozsáhlých úprav v přednádraží.
Projekt Dopravní terminál má svůj počátek v roce 2006, kdy vznikla studie přechodové lávky a první návrh řešení přednádražního prostoru. Autorem řešení je architekt J. Habarta. Během deseti let projekt doznal mnohých změn a došlo k původně nepředpokládanému nárůstu plochy řešeného území s dopadem na celou jižní část od historického jádra města.
Přednádražní prostor se změnil na odpočinkovou zónu, jako tomu bylo v roce 1928. Jsou zde nové lavičky, stromy a trávníky. Přibyl informační pylon s hodinami, pítko, směrovky pro návštěvníky, Wi-Fi připojení a vodní prvek – fontána s bronzovým uměleckým dílem zobrazujícím dopravní uzel, pod nímž je podepsán sochař Ondřej Oliva. Za silnicí pak navazuje revitalizované území směrem do historického centra města pomocí tzv. velkých schodů, které byly rekonstruovány rovněž v rámci projektu a nově doplněny o jména významných osobností spjatých s historií města.

  • Realizace proměny: 2016
  • Iniciátor proměny: město Uherský Brod (politická reprezentace a kolektiv zaměstnanců)
  • Investor: město Uherský Brod; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – práce v kolejišti a výstavba nových vlakových nástupišť; Program švýcarsko-české spolupráce
  • Další partneři realizace proměny: České dráhy, a. s. - rekonstrukce a obnova nádražní budovy; Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. - konzultační činnosti a přenos informací
  • Projektant: S-projekt plus, a.s., MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
  • Realizační firma: HOCHTIEF CZ a. s.; 3V & H, s.r.o.; Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy