header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Objekt budovy osobního nádraží Turnov byl vybudován ve druhé polovině 19. století. Železniční stanice Turnov je druhým nejdůležitějším železničním uzlem v Libereckém kraji, ležícím na trati Pardubice – Liberec, do které jsou zaústěny dále tratě Praha – Turnov a Hradec Králové – Jičín – Turnov. Ve stanici zastavují všechny vnitrostátní spoje a je přestupní pro návaznou regionální dopravu pro značnou část Libereckého kraje.
Projekt celkové rekonstrukce osobního nádraží navazoval na rekonstrukci přednádražního prostoru a výstavbu Integrovaného přestupního terminálu města Turnov. Stavební práce se týkaly zejména úpravy vnitřní dispozice, obnovy vnitřních povrchů sanačními i klasickými omítkami, kompletní rekonstrukce podlah, včetně podkladových tepelných a hydroizolačních vrstev. Výplně vnějších otvorů byly vyměněny za soudobá okna a dveře a došlo ke kompletní obnově fasády na celém objektu výpravní budovy, včetně perónního přístřešku s novým energeticky úsporným LED osvětlením.
Budova osobního nádraží Turnov je hlavním regionálním přestupním uzlem. V rámci jednání s městem byl projekt přizpůsoben a vznikla pobočka nádherné městské knihovny, která zpříjemní čekání na vlak. Dává také impuls k návštěvě nádraží, i pokud zrovna člověk nikam necestuje. V letní sezóně je stanice plně využívána turisty. V roce 2018 byla nově opravená budova nominována do soutěže Nejkrásnější nádraží ČR a dostala se až do nejužšího kola deseti finalistů. Jsme rádi, že na Turnovském nádraží se povedla jedna z nejzdařilejších rekonstrukcí na české železnici a nádražní budova je krásnou a důstojnou branou vstupu do Českého ráje.

  • Realizace proměny: září 2017 – květen 2018
  • Iniciátor proměny: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Další partneři realizace proměny: Velký dík patří zaměstnancům, kteří ve stanici pracují a během oprav byli velmi vstřícní, dále městu Turnov, zaměstnancům České pošty a ostatním zaměstnancům složek SŽDC, s.o., kteří se podíleli na průběhu rekonstrukce.
  • Projektant: PROFES PROJEKT spol. s r.o.
  • Realizační firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy