header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Monumentální manýristický zámek v Holešově postavil ve druhé polovině 17. století moravský zemský hejtman Jan hrabě z Rottalu podle projektu císařského architekta Filiberta Luchese. Jedná se o evropsky unikátní stavbu, spolu se zámeckou zahradou první svého druhu ve střední Evropě. Zámek sloužil šlechtickým majitelům až do roku 1948, kdy byl znárodněn a stal se z něj zanedbávaný kulturák. V roce 1992 jej restituovali příbuzní poslední majitelky, kteří ale neměli prostředky na jeho údržbu, a objekt dále chátral. V roce 2005 jej od majitelů odkoupilo město Holešov a začalo s jeho velkorysou rekonstrukcí.
Město Holešov začalo hned v roce 2005 se záchrannými pracemi a postupně zorganizovalo velkolepou rekonstrukci zámku a přilehlé zámecké zahrady. Doposud byly na tuto akci vynaloženy investiční prostředky skoro 500 milionů korun. S výjimkou 2. patra se podařilo obnovit všechny interiéry a exteriér zámku včetně střechy. Za významné pomoci památkářů se podařilo uvést interiéry zámku do podoby, kterou měly na počátku 20. století, zatímco vnější fasáda obnovila podobu těsně po jeho vzniku.
Ze zámku se stalo společenské a kulturní centrum, jehož význam přesahuje nejen město, ale i celý region. Vzniklo zde významné galeristické centrum pořádající celostátně proslulé výstavy umění, muzeum, v prostorách jsou pořádány významné kulturní akce – zejména koncerty – festival Musica Holešov patří ke špičce klasické hudby v ČR. V zámku je centrum provozování barokní hudby, každoročně je zde pořádána mezinárodní Letní škola barokní hudby, dále Festival židovské kultury ha-Makom, festival Bluesový podzimek, ale i řada dalších kulturních a společenských akcí včetně slavných plesů.

  • Realizace proměny: červen 2005 – prosinec 2018
  • Iniciátor proměny: město Holešov; spolek Castellum Holešov, založený občany města pro prosazení odkupu a obnovy zámku
  • Investor: město Holešov; Ministerstvo kultury – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón; Ministerstvo financí
  • Další partneři realizace proměny: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž
  • Projektant: Ing. arch. Ladislav  Pastrnek
  • Realizační firma: RAPOS, spol. s r.o., Holešov

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy