header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Původní stav cvičného areálu pro chov skotu byl technicky, technologicky i provozně zastaralý a neodpovídal požadavkům na chov zvířat, ani na vzdělávání žáků v zemědělských oborech. V areálu také úplně chyběla učebna.
Hlavním cílem rekonstrukce byla snaha o zkvalitnění výuky žáků, aby získali co nejširší praktické znalosti v oboru a lépe se poté uplatnili na trhu práce. Modernizace zahrnovala rekonstrukci stáje pro dojnice a jalovice, úpravu stávajících stájí na stáj pro výkrm býků, dojírny, úpravu silážních žlabů a řadu dalších vylepšení. Dobudována byla i nezbytná infrastruktura. Součástí investice bylo kromě staveb i pořízení nové mechanizace, například manipulátoru či traktoru, výpočetní techniky a zřízení moderní učebny.
Výchova a vzdělání mladých zemědělců, stejně jako vzdělávání pracovních sil pro zemědělské podniky, musí využívat moderní infrastrukturu a metody živočišné výroby, aby se získané znalosti a dovednosti staly nezbytným základním kamenem konkurenceschopnosti a udržitelnosti zemědělské výroby českých podniků. Realizací projektu byl areál zmodernizován a žáci zde budou získávat znalosti a dovednosti, které budou moci uplatnit jako vlastníci a zaměstnanci zemědělských podniků a budou schopni v praxi aplikovat progresivnější technologie a podmínky chovu.

  • Realizace proměny: prosinec 2017 – prosinec 2018
  • Iniciátor proměny:Královéhradecký kraj; Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, Centrum investic, rozvoje a inovací
  • Investor: Královéhradecký kraj; Integrovaný regionální operační program
  • Projektant: ARCHITEP HK s.r.o.
  • Další partneři realizace proměny: Odbor investic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje; Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
  • Realizační firma: ARCHITEP HK s.r.o.; VALC, s.r.o.; Táborský Ivo, Hradec Králové; Klas Nekoř a.s.; Cernin s.r.o.; ZTS Jindřichův Hradec, s. r. o.; DLNK s.r.o.; ACG-Real s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy