header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Menší klasicistní kaple sv. Anny byla vystavěna na počátku 19. století při příjezdové silnici od Karlových Varů na jižním okraji města Ostrov. Na oltáři bývala postavená vyřezávaná soška sv. Anny a na stěně zavěšen obraz světice s anděly. Z důvodu rozšiřování Karlovarské ulice musela být kaple v minulosti posunuta o několik metrů dozadu. O kapli pečovala paní Franziska Schneider, která se starala také o květinovou výzdobu. Na svátek sv. Anny, Dušičky a svátek Všech svatých bývala dřevěná vrata kaple otevřená a interiér osvěcovaly zapálené svíčky. Po 2. světové válce však přestala být kaple udržována a chátrala.
Poslední větší oprava sešlé kaple proběhla v roce 1985. Tehdy byla původní dřevěná vrata nahrazena novou zdobnou kovanou mříží. Od té doby se však stav drobné stavby přes drobnější úpravy znovu postupně zhoršoval. Kolem kaple přijíždí do města velká část návštěvníků a turistů. Na přelomu let 2018–2019 proto město Ostrov přistoupilo k celkové rekonstrukci objektu.
Kaple dostala nový červený kabát s bílými zdobnými pilastry a římsami, shodný s výzdobou nedaleké zámecké budovy. Na střechu byla položena pálená krytina a ve vstupu restaurována kovaná mříž. V interiéru objektu, chráněném silným bezpečnostním sklem proti nečistotám ze sousední komunikace, byl zavěšen dřevěný krucifix. Po vysídlení původního obyvatelstva po druhé světové válce bylo postupně zapomenuto někdejší patrocinium kaple. Na počátku rekonstrukce bylo proto s panem farářem P. Markem Hricem domluveno hledání nového světce. V souvislosti s hlavní příjezdovou silnicí od Karlových Varů byl vybrán sv. Kryštof, patron poutníků. Mezitím však bylo dohledáno historické zasvěcení. Během letošního Velkého dne bezpečnosti v Ostrově bude opravená kaple nově zasvěcena sv. Anně a sv. Kryštofovi.

  • Realizace proměny: 2018–2019
  • Iniciátor proměny: město Ostrov
  • Investor: město Ostrov

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy