header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Zastupitelstvo obce se v roce 2010 rozhodlo vyřešit problém s nevyhovující místní knihovnou. Oslovení projektanti dostali za úkol vypracovat studie na výstavbu nové knihovny a areálu obecního úřadu. Od roku 2012 projektanti postupně tvořili plány a dokumenty pro stavbu nového komplexu, ve kterém budou prostory nové knihovny, zrekonstruované kino a nová budova obecního úřadu.
V polovině března 2016 začala demolice budovy bývalé knihovny a budov provozovny a rekonstrukce budovy bývalého kina. Následně proběhla výstavba objektu nové knihovny, jejíž součástí je i výstavní síň. Nové, moderní výpůjční prostory jsou bezbariérové. V zahradě obecního úřadu došlo k vyvrtání vrtů pro tepelná čerpadla, která slouží jako zdroj energie pro všechny tři nově zbudované budovy.
V knihovně se rádi přes den setkávají občané a po škole děti. Výstavní síň knihovny je plně využívána k výstavám obrazů a jiných uměleckých předmětů. V nové budově je zasedací místnost, kanceláře vedení a pracovníků obce. Svůj účel při svatbách a vítání občánků splnila především výstavba nové obřadní síně. Po rekonstrukci budovy bývalého kina jsme získali společenský sál o kapacitě 246 míst, který je hojně využíván ke kulturním akcím. V sále se konají divadelní představení, koncerty, programy pro děti, cestovatelské a jiné besedy. V budově je provozována pokladna obecního úřadu a pošta Partner. Naší pýchou je krásná zahrada mezi budovami.

  • Realizace proměny: březen 2016 – říjen 2017
  • Iniciátor proměny: zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves
  • Investor: obec Ostrožská Nová Ves
  • Projektant: Ing. arch. Jan Lapčík, Ing. arch. Michal Pešák 
  • Realizační firma: VW WACHAL a.s., Dřevozpracující výrobní družstvo, Jaroměřice nad Rokytnou

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy