header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Nejen lidé, ale i stavby musí někdy čelit nepříznivému osudu. Příkladem je i Městská sportovní hala v Otrokovicích. Její stavba byla schválena a započata již v roce 1989, a to svépomocí občanů v tehdy známé „Akci Z“. Koncem roku ale došlo v naší zemi ke společenským změnám, jejichž průvodním jevem byly i nedůvěra a nevůle společnosti k velkým stavebním akcím zahájeným ještě před listopadem 1989. Oficiálně byla stavba pozastavena pro nedostatek finančních prostředků a paradoxně až povodně z roku 1997 dovolily v rámci velkorysé popovodňové obnovy Otrokovic rozestavěnou halu dokončit.
Způsob, jakým byla hala postavena, s kratšími či delšími přestávkami šlo téměř o celé jedno desetiletí, se do značné míry podepsal na kvalitě a trvanlivosti stavby. Nepřekvapuje proto, že nesloužila ani celých 20 let a její stav mohl být označen za havarijní. V roce 2017 bylo jasné, že hala by kvůli špatnému technickému stavu musela být uzavřena během roku či dvou a obyvatelé města by přišli o oblíbené sportoviště a místo konání významných sportovních akcí. Vedení města se proto rozhodlo pro zásadní opravu.
Městská sportovní hala je dnes zmodernizována a plně odpovídá současným potřebám a standardům na provoz ze sportovního, diváckého i provozně funkčního hlediska. Hlavní prostor haly nabízí moderní povrch Conipur HC Sprint, který je vhodný pro všechny druhy sportů. V nové přístavbě vzniklo zázemí pro sportovce a provoz, tribuna pro diváky, VIP salonek, bufet a nová moderní kuželna. Sadovými úpravami, dobudováním nových parkovacích míst a nového veřejného osvětlení došlo k zatraktivnění celé sportovně-rekreační lokality.

  • Realizace proměny: duben 2017 – duben 2018
  • Iniciátor proměny: město Otrokovice
  • Investor: město Otrokovice, Zlínský kraj
  • Další partneři realizace proměny: Zlínský kraj
  • Realizační firma: Zlínstav a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy