header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Při výzkumu mladohradištního pohřebiště v Radomyšli v roce1963 byly odkryty také pozůstatky středověké tvrze. Jedna z objevených staveb souvisí s románskou fází kostela. Jedná se o kurii, později přestavěnou na barokní špýchar, který se zachoval až do dnešní doby. Bohužel se tento významný objekt dlouhodobě nacházel v havarijním stavu. Městys Radomyšl ve spolupráci se Suverénním řádem Maltézských rytířů, který byl majitelem objektu, usiloval od roku 2008 o jeho záchranu. Ta se nakonec podařila až v letech 2015 a 2016 ve spolupráci s novým majitelem – římskokatolickou církví.
V roce 2015 proběhla 1. etapa rekonstrukce, která zahrnovala statické zajištění, obnovu stropů, schodišť, omítek, krovu a výměnu střešní krytiny. V rámci 2. etapy v roce 2016 proběhla obnova vnitřních omítek, oprava podlah a schodiště.
V současné době městys Radomyšl, který má objekt v dlouhodobém pronájmu, zahájil ve spolupráci s PhDr. Bořivojem Nechvátalem, CSc., Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Muzeem středního Pootaví Strakonice přípravné práce na vybudování muzea městyse v tomto objektu.

  • Realizace proměny: srpen 2015 – listopad 2016
  • Iniciátor proměny: Ing. Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl; P. Roman Dvořák, administrátor farnosti Radomyšl
  • Investor: Ministerstva kultury ČR – program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností;Římskokatolická farnost Radomyšl
  • Další partneři realizace proměny: městys Radomyšl
  • Projektant: Ing. Roman Balík; Ing. arch. Josef Zábranský
  • Realizační firma: VERTIGO Písek, s.r.o.; František Polan, Mečichov

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy