header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Na okříšském zámku se ve středověku vystřídala řada šlechtických rodů. Původně šlo o tvrz, doloženou v období před husitskými válkami. Poté budova prošla několika přestavbami. Po třicetileté válce se areál změnil na hospodářský dvůr v rámci brtnického panství rodu Collalto. Jeho potomci byli po II. světové válce odsunuti a areál zestátněn. Do majetku jej získalo JZD a užívalo ho na kanceláře a byty. Postupně ale zámek chátral, zvláště po odstěhování vedení družstva. Část dokonce vyhořela. Protože se jednalo o zapsanou kulturní památku, odkoupila obec Okříšky celý areál v roce 1999 od zemědělského družstva a začala připravovat jeho záchranu.
Nejsložitější bylo najít vhodné využití a finanční prostředky. V letech 2002–2003 byly zbourány stáje a postaven dům s pečovatelskou službou, v letech 2006–2007 byla přestavěna další část areálu na dům s chráněným bydlením, na obě akce byla získána dotace ze SFRB. Vlastní záchrana zámku probíhala od roku 2001, kdy se postupně opravovala střecha zámku a některé místnosti. Zároveň proběhl stavebně-historický průzkum a na jeho základě byla zhotovena projektová dokumentace rekonstrukce v barokní podobě. Ta se uskutečnila v letech 2008–2009 s pomocí dotace ze státního rozpočtu. 20. 9. 2009 byla zakončena slavnostním otevřením zámku pro veřejnost.
V současné době slouží zámek jako úřad městyse pro občany Okříšek i okolních obcí. Nachází se zde obřadní síň a zasedací sál zastupitelstva. Na zámku a na nádvoří se konají pravidelné jarmarky, výstavy i speciální akce jako Oživlý zámek. V letech 2014–2015 proběhla oprava opěrné zdi a altánku za zámkem. Zahrada slouží pro odpočinek seniorů ze 40 bytů v DPS a DChB i dalších občanů, v posledních letech se zde konají i svatby.

  • Realizace proměny: srpen 2008 - září 2009
  • Iniciátor proměny: Ing. Josef Kula, tehdejší starosta obce
  • Investor: Městys Okříšky; Ministerstvo financí ČR; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Kraj Vysočina
  • Další partneři realizace proměny: Jiří Čermák; RNDr. Jaroslav Černík; zastupitelstvo obce Okříšky
  • Projektant: Ing. arch. Petr Řehořka
  • Realizační firma: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy