header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází v těsné blízkosti Švédského mostu ve vesnické památkové zóně Dobřív. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti má na patce vyznačeny ze všech stran sluneční hodiny. Restaurátorský zásah byl proveden v roce 1994 a pak v roce 2003. Záměr vedení obce v péči o kulturní památky byl na doporučení Bc. Jany Cinkeové z odboru školství a kultury v Rokycanech směřován na restaurování soch. Jako první byla vybrána socha sv. Jana Nepomuckého. V roce 2018 budeme pokračovat sochou svaté Barbory na Švédském mostě.
Restaurátorský záměr vypracovala v roce 2016 paní MgA. Helena Jahodová (Štěrbová), akademická sochařka a restaurátorka s licencí ministerstva kultury. Odborných konzultací a dohledu se ujali PhDr. Viktor Kovařík z NPÚ ÚOP v Plzni a Bc. Jana Cinkeová OŠK MěÚ Rokycany.
Celou realizaci provedla ve svém ateliéru restaurátorka MgA. Helena Jahodová. Dílo je velice zdařilé a získalo ocenění v soutěži Památka Plzeňského kraje v roce 2017.
Socha je součástí cenné technické stavby tzv. Švédského mostu, jedná se o hodnotnou a malebnou skupinu památek společně s další sochou přímo na mostě. Socha sv. Jana Nepomuckého byla zbavena výrazného biologického zasažení, hmota kamene byla zpevněna, chybějící kovové atributy byly obnoveny a poškození podstavy sochy bylo zajištěno. Restaurováním sochy sv. Jana Nepomuckého byla obnovena ikonografická čitelnost díla a jeho zajištění pro budoucnost jako uměleckořemeslného dokumentu své doby.
Restaurovaná socha je jednou z dominant venkovské památkové zóny Dobřív a těší se velkému zájmu návštěvníků.

  • Realizace proměny: 11. 7. 2017 – 24. 11. 2017
  • Iniciátor proměny: Jiří Ondřejíček, starosta obce Dobřív a Bc. Jana Cinkeová, OŠK MěÚ Rokycany
  • Investor: Obec Dobřív, Ministerstvo kultury ČR – Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy