header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Město Prachatice dlouhodobě podporuje třídění odpadů. V centru města není možné umístit separační hnízdo s kontejnery, proto je zde provozován pouze pytlový sběr plastů z domácností. Návštěvníci centra ale rovněž produkují odpad, který lze třídit – například lahve od pití nebo sáčky od svačiny.
Zároveň s nabídkou inteligentních košů jsme získali i informaci o možnosti podat žádost o dotaci na pořízení košů z Operačního programu životní prostředí. Žádost jsme podali a OPŽP náš projekt podpořil.
Koše jsou v sadě papír-plast, přičemž koš na plast obsahuje lis na solární pohon, který odpad stlačí a zvyšuje tím kapacitu koše. Koše jsou umístěny v deseti lokalitách, vždy poblíž běžného odpadkového koše, aby byli uživatelé motivování k třídění běžného odpadu. Koše mají instalované čidlo, které monitoruje, jak jsou plné, a vysílá signál obsluze, která pak může operativně reagovat a koš vyprázdnit.

  • Realizace proměny: 1. 3. 2018 – 15. 3. 2018
  • Iniciátor proměny: Město Prachatice
  • Investor: Město Prachatice, Operační program životní prostředí
  • Další partneři realizace proměny: Technické služby Prachatice, s.r.o., VERB Group s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy