header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kaple sv. Václava je dominantou vesničky Mnichovský Týnec v krásné krajině Českého středohoří. Je místem setkávání obyvatel a přitahuje zájem poutníků, kteří se snaží nahlédnout dovnitř a čeká je zklamání. Kaple je dlouhodobě ve špatném stavu. V roce 2007 provedla obec opravu, která nebyla příliš šťastná. „Novou“ střechou zatékalo a nátěr nevhodně zvolenou barvou postupující devastaci objektu nezastavil, ale spíše zhoršil. Výsledkem bylo, že se někteří místní občané rozhodli založit spolek za účelem opravy kaple. A nejenom to. Začali jsme pořádat přednášky na různá témata z historie. Velký ohlas mělo také setkání s generálním vikářem Litoměřické diecéze p. Přibylem.
Spolek přátel Mnichovského Týnce si kapli pronajal s tím, že se ji pokusí rekonstruovat a vrátit ji její původní barokní podobu. Zdokumentovali jsme současný stav a začali čistit. Bylo odstraněno neskutečné množství holubinců a snesen zdevastovaný strop. Byl očištěn oltář i další mobiliář. Vše bylo přirozeně poškozeno. Hlavním problémem zůstalo zatékání střechou. Proto byla v září 2017 opravena střecha, na kterou se vrátila volská oka. Při opravě bylo provedeno kompletní přelaťování a konzervování dalších dřevěných částí. Byly vyměněny krokve na apsidě a položeny bobrovky. Kaple tak získala zcela jiný ráz.
„Je to jak z obrázků od Lady,“ jsou jedna z prvních slov chvály. Především byl ale splněn hlavní účel opravy, do kaple už nezatéká. Nicméně, pohled do interiéru je stále smutný. Práce na rekonstrukci bude ještě dost. A nabízí se otázka, jak to bude na místě vypadat zítra? Plány máme. Připravuje se nový oltářní obraz, jednomu z donátorů se podařilo pro kapli získat pozdně barokní zvon. Na další opravy sháníme peníze. Plánujeme společenské akce a přednášky. Radostné je, že pod novou střechou pokračují setkávání místních obyvatel při oslavách svátků Vánoc i Velikonoc.

  • Realizace proměny: září 2017 – dosud
  • Iniciátor proměny a investor: Spolek přátel Mnichovského Týnce
  • Další partneři realizace proměny: Děkujeme obci Chožov za pomoc při umístění odpadu.
  • Realizační firma: Vlastimil Orlovský

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy