header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Mauric Chanovský vystavěl roku 1575 v Dožicích kostelík sv. Michaela Archanděla. Kostel měnil majitele, od roku 1777 až do roku 1926 patřil křížovníkům Svatomářským řádu sv. Jana. Na ty dolehl zákon o pozemkové reformě, na jehož základě přišli o část majetku, a zbytek čítající asi 80 ha půdy orné s loukami a rybníky a asi 217 ha lesa prodal i s kostelíkem sv. Michaela Archanděla prodali Dr. Karlu Šťastnému. Majetek byl rodině Šťastných vyvlastněn po roce 1948 a navrácen v rámci restitucí, ovšem bez kostela, neboť se jednalo o kulturní památku. Kostel připadl obci Mladý Smolivec.
Kostel byl od konce 19. století několikrát opravován, od revoluce až do roku 2006 byla prováděna pouze běžná údržba, což vedlo k neutěšenému stavu střechy, krovu, a hlavně omítky. Kompletní oprava byla nezbytná. Tu schválilo Obecní zastupitelstvo na návrh starostky Evy Kubové.
Kostel sv. Michaela se opravoval od střechy. Začalo se v roce 2008 s hlavní věží, která byla díky nejvíce poškozena, a to včetně krovu. Následující rok se opravila střecha nad presbyteriem včetně sanktusové věžičky. Závěrečná etapa opravy střechy v roce 2010 patřila lodi kostela. Následovala oprava fasády, rozdělená rovněž do třech etap. Začalo se presbytářem, k němuž je na severní straně připojena sakristie. Druhá etapa proměnila k nepoznání hlavní věž kostela. Poslední etapa opravy fasády kostela byla spojena i s restaurováním oken a vše bylo zdárně ukončeno v roce 2013.
Dnes je kostel sv. Michaela Archanděla v Dožicích kompletně opraven z vnější strany. Bohužel ještě zbývá sehnat prostředky na vnitřní část budovy. Je nutné obnovit malby, veškeré vnitřní omítky, varhany a vybavení kostela. V kostele se pravidelně jednou měsíčně slouží mše svatá a konají se v něm společenské akce, jako například koncert Edity Adlerové v roce 2017.

  • Realizace proměny: 1. 9. 2008 – 30. 9. 2013
  • Iniciátor proměny: Eva Kubová – starostka obce Mladý Smolivec
  • Investor: Obec Mladý Smolivec, Ministerstvo kultury ČR – Havarijní program střecha, Plzeňský kraj – program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje (fasáda)
  • Projektant: Ing. Otakar Friedrich
  • Realizační firmy: Josef Cihla – pokrývačství, Zdeněk Čejka – tesařství, STAVEL Příbram s.r.o., Jan Spour – truhlářství

www.mladysmolivec.cz

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy