header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Panelové sídliště kolem Stanislavovy ulice bylo postaveno v 80. letech minulého století. Jeho součástí byl vybudován parčík s památníkem k uctění padlým vojákům za druhé světové války. Parčík byl z větší části pokryt betonovým povrchem (chodníky, prostranství kolem památníku) a po desítkách let již bez revitalizace nevyhovoval jak po estetické, tak i technické stránce a neplnil tedy svou hlavní funkci odpočinkové zóny pro obyvatele sídliště.
Město Mohelnice se rozhodlo zlepšit životní prostředí panelového sídliště kolem Stanislavovy ulice, a proto zadalo vypracování projektu na regeneraci daného sídliště, jehož součástí byla i revitalizace parčíku. Samotná realizace projektu pak probíhala od léta 2015 do léta 2016. Projekt byl spolufinancován Operačním programem životní prostředí.
Revitalizací výrazně ubylo betonových prvků v parčíku, které byly nahrazeny mlatovými chodníky a zatravněnými plochami a doplněny vysázenými dřevinami, broukovištěm, a také třeba budkami pro netopýry. Touto změnou se podařilo docílit příjemnějšího a přirozenějšího vzhledu parčíku, který nyní přináší do panelového sídliště tolik potřebný kousek přírody pro relaxaci a odpočinek obyvatel.

  • Realizace proměny: 3. 8. 2015 – 31. 8. 2016
  • Iniciátor proměny: Město Mohelnice
  • Investor: Město Mohelnice, Operační program Životního prostředí

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy