header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Jezero Most se nachází v místech, kde stávalo původní královské město Most. Tomu se ale staly osudným bohaté zásoby hnědého uhlí nacházející se přímo pod městem. V roce 1962 rozhodla vláda o likvidaci Mostu. Město, které vznikalo po staletí, bylo zbouráno, a do míst, kde dříve žili lidé, nastoupily velkostroje. Těžba probíhala do roku 1999. To už se ale připravovaly plány sanace těžbou dotčeného území. Byl vybrán hydrický způsob rekultivace, tedy vytvoření jezera. Před samotným napouštěním probíhaly několik let intenzivní sanační práce na utěsnění dna budoucího jezera.
V říjnu 2008 bylo otočeno kohoutem a do míst, kde kdysi stávalo královské město, začala proudit voda. Po zhruba šesti letech, v září 2014, bylo napouštění ukončeno. Vzniklo tak nejhlubší jezero v České republice (maximální hloubka je 75 metrů). Zatopenou plochou 309 ha je druhým nejrozlehlejším jezerem v České republice a s průhledností vody do hloubky až 8 metrů jedním z nejčistších. V jezeře je 70,5 milionů kubíků vody (více mají už jen přehrady) a břehová linie jezera je dlouhá 9 380 m. Do míst, kde kdysi žili lidé, se tak znovu vrátil život, i když v jiné formě.
Jezero Most je napuštěné. K tomu, aby lidé mohli plně využít jeho rekreační potenciál, je třeba ještě dokončit tři zásadní stavby. Silnici podél jezera včetně cyklostezky, obslužné komunikace a inženýrské sítě, a také pobřežní oddychovou zónu s přístavištěm, plážemi a plovoucími moly. Tyto stavby by měly být dokončeny tak, aby v červnu 2019 mohlo být jezero zpřístupněno široké veřejnosti. Už nyní je ale na jezero krásný pohled – hlavně z věže přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie nebo z hradu a vrchu Hněvína v Mostě.

  • Realizace proměny: 2008–2014
  • Iniciátor proměny: Statutární město Most
  • Investor: Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí a státního podniku Palivový kombinát Ústí - program řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, Statutární město Most
  • Další partneři realizace proměny: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ústecký kraj, Hospodářská a sociální rada Mostecka
  • Projektant: Báňské projekty Teplice a.s. (nyní B-PROJEKTY Teplice s. r. o.), ARTECH spol. s r.o., MV projekt spol. s r.o.
  • Realizační firma: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, HERKUL a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy