header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

První zmínka o budově fary v Myslívě se datuje do poloviny 14. století. V 80. letech min. stol. odešel poslední obyvatel fary pater Antonín Šesták do Nepomuku a fara zůstala opuštěná. Zub času se podepsal na jejím vzhledu. V r. 2006 začal pater Vítězslav Holý s obnovou fasády a výměnou oken, pokračoval s opravou střechy přilehlé budovy. Protože se jedná o kulturní památku, všechny práce podléhaly přesným pokynům Národního památkového ústavu. Fara tak získala důstojný vzhled zvenku.
Vloni zazněly požadavky na ubytování v obci a místní obyvatelé darovali nábytek, ložní prádlo a obrázky, nádobí a další vybavení. Obec se spojila s farností a spolu s paterem Jiřím Špiříkem, současným správcem farnosti, začaly opravy vnitřních prostor. Byly vyspraveny opadané omítky, malovalo se a lakovaly podlahy. Darem jsme získali nějaký nábytek, ložní prádlo i různé dekorace do obytných prostor. Zakoupením deseti nových paland jsme dokončili proměnu na příjemné bydlení v tajemných prostorách staré fary.
Dlouhá léta pustá budova znovu ožila. Zvenčí upoutá svou malebností, vnitřní prostory vítají návštěvníky svým neopakovatelným kouzlem. Fara druhým rokem poskytuje prázdninový pobyt skupinám dětí i dospělých. Stávající hosté se vracejí a přibývají další. Letní Myslív ožil a zvelebená fara dotvořila srdce obce s kostelem, školou (dnes obecní úřad), dvěma obchody a hospodou. A co je důležité – faru zvelebila obec, farnost a místní lidé a farníci z okolí, bez grantů a dotací.

  •  Realizace proměny: 10. 3. 2017 – 10. 4. 2017
  • Iniciátor proměny: Páter Jiří Špiřík
  • Investor: Římskokatolická farnost Myslív – Arciděkanství Nepomuk, Obec Myslív, dárci
  • Další partneři realizace proměny: obyvatelé obce a farnosti
  • Realizační firma: Římskokatolická farnost Myslív – Arciděkanství Nepomuk, Obec Myslív

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy