header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Na počátku 21. století byla ve středu obce Veselí zanedbaná enkláva po zaniklém rybníku, zarostlá náletovými dřevinami, se skládkou stavební suti a všeho možného domovního odpadu. Při zpracování územního plánu obce a Plánu obnovy vesnice Veselí navrhl starosta obce Oldřich Valenta Ing. arch. Vlastimilu Čelišovi, aby v tomto zanedbaném prostoru zakreslil „Centrum aktivního odpočinku“. Přeměna probíhala v několika etapách až do 19. 8. 2017. Projekt na revitalizaci biokoridoru zpracovala projekční kancelář Ing. Miroslava Šindlara ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny v Pardubicích.
Náročné bylo především odstranění staré zátěže a nové vyprofilování terénu. Vznikla dvě vodní koryta. První uměle meandrující koryto čítá 80 tůněk a 82 oblouků. Z původních 235 m potoka touto úpravou vzniklo 420 m a k tomu 3 mokřady s plochou 710 m2. Druhé koryto tvoří velká niva o rozloze 6900 m2, která je schopna odvést více než stoletou vodu. Vše je zatravněné a osázené mokřadními rostlinami, trvalkami, pěti druhy vrb a 33 dalšími stromy. Ve druhé. etapě byl areál doplněn o přírodní dřevěné prvky: 2 lávky, sochy vyřezané z klád, torzo 465 let starého dubu s modřínovým přístřeškem, informační tabule a 4 přírodní posezení.
V další etapě byla vybudována 2 víceúčelová hřiště a dětské hřiště. Byl též zrekonstruován hostinec s velkou terasou, z níž je výhled do celého areálu. Pro příjemnější trávení volného času v obci byl vybudován venkovní krytý automatický kuželník se zázemím pro společenské setkávání v přírodě. Za 13 let se podařilo přeměnit nevzhlednou část obce v Centrum aktivního odpočinku, které tvoří významný segment krajiny a příznivě ovlivňuje výskyt zajímavých živočichů i rostlin. Tento areál je hojně navštěvován všemi generacemi a odehrává se zde většina kulturních, sportovních a společenských akcí v obci.

  • Realizace proměny: 15. 3. 2004 – 19. 8. 2017
  • Iniciátor proměny: starosta Oldřich Valenta
  • Investor: Obec Veselí, Operační program životní prostředí – Revitalizace sídelní zeleně – biokoridor, Program rozvoje venkova – MAS Železnohorský region – sportovní hřiště a venkovní krytý kuželník, POV Krajského úřadu Pardubického kraje – dětské hřiště
  • Další partneři realizace proměny: TJ Veselí, ZO ČZS Veselí a občané Veselí; pracovníci VPP Úřadu práce v Pardubicích; svazek obcí Podhůří Železných hor a MAS Železnohorský region
  • Projektant: Ing. Miloslav Šindlar
  • Realizační firma: SaM silnice a mosty a.s.

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy