header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

 Vila Tugendhat byla postavena v letech 1929–1930 podle návrhu architekta Ludwiga Mies van der Rohe pro rodinu Tugendhatových. Ti museli v roce 1938 uprchnout před nacisty a dům byl konfiskován. Při bombardování byla zničena většina oken a interiéry při osvobozování zdevastoval oddíl maršála Malinovského, který v domě ustájil koně. Po nutných opravách dům po válce využívala tančení škola. 1950 byl objekt zestátněn a sloužil jako rehabilitační středisko pro děti s vadami páteře. V 80. letech byl dům využíván k reprezentaci města. O obnově a zpřístupnění veřejnosti uvažovali již František Kalivoda v 60. letech.

V letech 2010–2012 proběhla komplexní památková obnova, jež vrátila dům do podoby z třicátých let, kdy v domě bydlela rodina Tugendhatových. Přípravné práce byly zahájeny již v roce 2005. Pro posouzení odborných otázek v rámci provádění obnovy byl zřízen Mezinárodní poradní sbor expertů THICOM. Cílem celého projektu byla zejména fyzická záchrana dochované památky a prezentace původní podoby Miesovy architektury. Památková obnova zahrnovala odstranění technických závad a restaurování technického zařízení s aplikací postupů z 30. let 20. st. Objekt byl taktéž vybaven kopiemi původního nábytku.
Od 6. března 2012 je vila Tugendhat otevřena pro veřejnost jako instalovaná památka moderní architektury. Vila nabízí návštěvníkům 2 typy interiérových prohlídek a separátní vstup do zahrady. Součástí je i bohatý doprovodný program v podobě koncertů, divadelních a filmových představení a edukačních lekcí pro školy. V tzv. technickém podlaží se nachází stálá expozice o osudech vily, jejích stavebníků i architekta.
Součástí vily je i Studijní a dokumentační centrum, které je k dispozici především badatelům, ale věnuje se také publikační činnosti a organizuje krátkodobé výstavy a přednášky.

  • Realizace proměny: 24. 1. 2010 – 24. 1. 2012
  • Iniciátor proměny: Statutární město Brno ve spolupráci s Muzeem města Brna
  • Ivestor: Integrovaný operační program (Národní program pro využití potenciálu kulturního dědictví) – Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Brno – Fond kofinancování evropských projektů.
  • Další partneři realizace proměny: THICOM – Tugendhat House International Committee, mezinárodní sbor expertů dohlížejících na opravy domu.
    Tým Národního památkového ústavu.
  • Projektant: Sdružení pro vilu Tugendhat – sestavené ze tří architektonických atelierů: OMNIA projekt, ARCHTEAM a RAW
  • Realizační firma: Unistav a.s.

www.tugendhat.eu

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy