header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Lipová alej vedoucí v mírně svažitém terénu k františkánskému klášteru ve Slaném byla od roku 1727 postupně obohacena o šest barokních soch řádových světců, Krista a Panny Marie Bolestné. Na konci 19. století byly některé z nich nahrazeny kopiemi a jako celek přeneseny z veřejně přístupného prostoru do areálu kláštera. Po jeho zrušení v roce 1950 došlo k devastaci soch, dvě z nich zanikly úplně. Protože ani v nových svobodných poměrech se v areálu kláštera pro sochy nenacházelo důstojné místo k prezentaci, rozhodlo město Slaný jako vlastník souboru soch o jejich restaurování a návratu do veřejného prostoru.
Jako první byla na podzim 2014 převezena do restaurátorské dílny sochaře Jana Turského nejstarší socha Panny Marie Bolestné. V dílně proběhlo kromě jiného zpevnění kamene doplnění chybějících částí sochy a atributu a v srpnu 2015 mohla být obnovená socha osazena na původním místě v aleji. Na základě pozitivních reakcí veřejnosti přistoupilo Město Slaný v následujícím roce k obdobnému restaurátorskému zásahu u dalších dvou soch, františkánských světců sv. Františka z Assisi a sv. Bonaventury. Návratu do aleje se sochy dočkaly na podzim 2016.
Navrácením soch na původní místo po více než sto letech byl oživen veřejný prostor hodnotnými uměleckými díly a rehabilitován původní genius loci tohoto místa. Sochy významných světců navíc připomínají historii města spojenou po tři století s františkánským řádem. Oživení poklidné aleje přístupné pouze pro pěší a vyzývající k odpočinku přitom koresponduje s probuzením přilehlého kláštera, který před dvaceti lety převzal Řád bosých karmelitánů. Protože jsou sochy prohlášeny kulturní památkou, mohlo být jejich restaurování podpořeno dotací Ministerstva kultury.

  • Realizace proměny: 2014–2016
  • Iniciátor proměny: PhDr. Vladimír Přibyl
  • Investor: Město Slaný, Ministerstvo kultury – Program regenerace městských památkových zón
  • Další partneři realizace proměny: Klášter Nejsvětější Trojice řádu bosých karmelitánů ve Slaném
  • Realizační firma: (firmy) akad. soch. Jan Turský, akad. soch. Václav Štochl, akad. soch. Jarmil Plachý

 www.klasterslany.czhttp://www.klasterslany.cz/

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy