header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Vše začalo v zimě 2012. V rámci příprav jubilejního 20. mezinárodního dudáckého festivalu byl na strakonickém Podskalí upraven zanedbaný městský pozemek. Rozbitý taras byl opraven na kamenný sokl s lavičkou a doplněn nově vysazenou vzrostlou třešní. Sokl byl ozdoben pískovcovou sochou Dorotky Trnkovy, postavy z divadelní hry J.K. Tyla Strakonický dudák. Vzniklo krásné místo „U Dorotky“, jak stvořené pro májové políbení pod kvetoucí třešní. Následovala myšlenka, že podobným způsobem by bylo možné přiblížit i jiné, opravdové osobnosti našeho regionu.
Od roku 2013 tak začal fungovat ekologicko-osvětový projekt Města Strakonic ZAHRADOU POZNÁNÍ 2013-2018. Teoretická část prostřednictvím internetové stránky města Strakonic a praktická ve spolupráci s obcemi. Těch se zapojilo celkem 50 a začaly upravovat zanedbaná místa a proměňovat je na pamětní zastavení pro připomenutí významných osobností a událostí regionu jihozápadních Čech – Prácheňska. Každé pamětní zastavení tvoří výsadba původních odrůd ovocných dřevin, lavička a kámen s informační tabulkou.
Zanedbané a nevyužité obecní pozemky se tak mění na zajímavá místa, představující region v přírodně-kulturně-historických souvislostech. V obcích, na jejich okrajích i ve volné krajině. Výsadby z roku 2013 již začínají nést ovoce. Místa jsou využívána školami, turisty i místními obyvateli a obce se samy nabízejí s další tvorbou pamětních zastavení. Město Strakonice za projekt získalo třikrát vítězství v soutěži ekologických projektů Jihočeská ratolest (2013, 2015 a 2017) a prostřednictvím MŽP ČR s projektem reprezentovalo Českou republiku na mezinárodních konferencích Ceny krajiny Rady Evropy v Brně 2017 a EUROPOM Olomouc 2017.

  •  Realizace proměny: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2018
  • Iniciátor proměny: Město Strakonice, prostřednictvím MěÚ Strakonice, odboru životního prostředí, zastoupeného Ing. Miroslavem Šobrem, vedoucím oddělení ekologie krajiny
  • Investor: Město Strakonice a dalších 49 obcí. Pro nákup stromků, které Město Strakonice zdarma předává zúčastněným obcím, jsou využívány grantové programy Nadace partnerství, dary společnosti Lesy ČR, s.p. a grantové prostředky Nadace ČEZ.
  • Další partneři realizace proměny: Většina výsadeb a realizace pamětních zastavení jsou zřizovány obcemi ve spolupráci se zájmovými organizacemi, jako jsou sbory dobrovolných hasičů, myslivecké spolky, zahrádkářské svazy, sdružení baráčníků, základní školy, domovy seniorů, ochotnické a kulturní spolky, ČSOP a další.

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy